Projekt med 80 rækkehuse skal skyde gang i udviklingen af Trestensområdet

I den nordøstlige del af Skælskør bliver 80 rækkehuse de første nye boliger i Trestensområdet, hvor en større boligudbygning er på vej.

Bakkesøhuse opføres ved Trestensgården. De 80 rækkehuse opføres inden for arealet, der er afgrænset med en rød linje. Foto: Slagelse Kommune.
Bakkesøhuse opføres ved Trestensgården. De 80 rækkehuse opføres inden for arealet, der er afgrænset med en rød linje. Foto: Slagelse Kommune.

Politikerne i Slagelse Kommune besluttede den 27. maj 2024 at sende et lokalplanforslag for et 29.250 kvadratmeter stort areal ved Trestenvej i Skælskør i offentlig høring.

Lokalplanen skal give mulighed for, at der kan bygges 80 boliger i form af to typer af rækkehuse på henholdsvis 65 og 85 kvadratmeter i 1-1,5 plan i området. Den maksimale bebyggelsesprocent fastsættes til 40.

Af et notat fra Slagelse Kommune fremgår det, at kommunens administration vurderer, at der vil være en efterspørgsel på mindre rækkehuse i Skælskør på grund af den demografiske udvikling med flere ældre og generelt mindre husstande.

Rækkehusbebyggelsen med navnet Bakkesøhuse placeres i op til 13 husrækker med seks boliger på hver side af boligvejen. Der etableres små haver med et lille skur til hver bolig mod sydvest.

Bag projektet står Alle Byers Boligselskab, som forventer, at de kommende boliger vil være klar til indflytning i sommeren 2025.

Startskud til udvikling af Trestensområdet

Bakkesøhuse vil bestå af 80 rækkehuse i Trestensområdet i Skælskør. Illustrationsplan fra lokalplanen.
Bakkesøhuse vil bestå af 80 rækkehuse i Trestensområdet i Skælskør. Illustrationsplan fra lokalplanen.

Det nye boligområde vil blive vejbetjent via en omlægning af vejkrydset mellem Hesselbyvej og Trestenvej.

Trestenvej skal på sigt nedgraderes til stiforbindelse, og der oprettes i stedet en ny stamvej ind i området, som skal vejbetjene lokalplanområdet og flere kommende nabobebyggelser.

Byggeriet vil således være startskud for udviklingen af Trestensområdet omkring Trestensgården i det nordøstlige Skælskør.

Området tæt ved Skælskørhallen er i den gældende kommuneplan udlagt som et nyt større boligområde i Skælskør.

Blandt andet har Svanen Gruppen i samarbejde med selskabet Sandkjær og Bo-Vita vundet et kommunalt udbud om opførelse af i alt 58 boliger i form af 48 almene boliger og 10 private boliger i området.

De 48 almene boliger opføres som 14 familieboliger samt et alment seniorbofællesskab med 34 boliger af Bo-Vita.