Den Danske Naturfond og Slagelse Kommune står bag nyt naturområde ved Storebæltsbroen og Korsør. Foto: PR.
Den Danske Naturfond og Slagelse Kommune står bag nyt naturområde ved Storebæltsbroen og Korsør. Foto: PR.

Et nyt naturområde på 260 hektar skal byde velkommen til Sjælland, lige der hvor Storebæltsforbindelsen går i land ved Korsør. Det skriver Slagelse Kommune i en pressemeddelelse.

Kommunen investerer sammen med Den Danske Naturfond 57 millioner kroner i opkøb af jord og udvikling af en grøn infrastruktur i området.

Det bliver et af Sjællands største naturgenopretningsprojekter, , og det skal gøre det mere attraktivt at bo i Slagelse Kommune og besøge området ved Korsør. Formålet er også at forbedre natur og biodiversitet, give renere vand i Storebælt og reducere CO2-udledningen.

– Jeg er overbevist om, at området bliver et attraktivt udflugtsmål for både Slagelse Kommunes borgere, gæster udefra, vores skoler og institutioner – ja hele regionen, pga. den enestående natur. Derudover matcher det fantastisk ind i den udviklingsplan, der er gang i for Korsør, og som også skal lokke turister til vores smukke område, udtaler Knud Vincents (V), borgmester i Slagelse Kommune.

Læs også: Stort naturområde ved Solrød rykker et skridt nærmere

Der vil blive skabt et stort og sammenhængende naturområde med levesteder for en lang række plante- og dyrearter. Tidligere vådområder genskabes, og der etableres afgræssede enge og overdrev, der kan være levested for truede dyr og planter.

Naturområdet får nye adgangsforbindelser fra Korsør, motorvejen og Korsør Station, og her kommer flere faciliteter for besøgende og naturformidling inde i området.

– Naturfonden er meget glad for det nye naturområde, som har en unik beliggenhed lige ved Storebælt, Korsør, Storebæltsbroen, motorvejen og jernbanen. Det giver gode muligheder for at udvikle og fremvise dansk natur, når den har det bedst, for et meget stort publikum, siger Bengt Holst, formand for Den Danske Naturfond.

Naturgenopretningsprojekt kan inspirere andre kommuner

Området skal være et demonstrationsprojekt for multifunktionel planlægning og arealanvendelse, hvor mange hensyn kan forenes på én gang. Det skal derfor også tjene til inspiration for andre kommuner.

Læs også: Stort naturprojekt på Als bringer livet tilbage

Området bliver tilgængeligt for alle og skal give borgere og turister mulighed for at opleve et landskab med en mangfoldighed af arter i naturen.

Nu venter et stort arbejde med at lave planer for det nye naturområde og de kommende gode friluftsoplevelser. Her kan alle være med til at komme med forslag og gode idéer.

Der bliver afholdt offentlige møder og åbne ture i området i løbet af 2024. Og så skal der findes et navn til det nye naturområde, som forventes at stå færdig om tre-fem år.