Nu kan møbelfabrik i Skælskør omdannes til boliger

Udvikler får godkendt lokalplan, der skal bane vejen for omdannelsen af den gamle Labofa Møbelfabrik i Skælskør til boliger.

Politikerne i byrådet i Slagelse vedtog den 29. april en lokalplan, der skal bane vejen for omdannelsen af den gamle Labofa Møbelfabrik i Skælskør til boliger.

Lokalplanen blev vedtaget med et stort flertal. Kun byrådsmedlem Thomas Clausen (EL) stemte imod. I forbindelse med behandlingen af sagen havde han et opklarende spørgsmål:

– Jeg kunne ikke finde det i lokalplanforslaget, og det ser ud som om, der er en del mursten i den bygning. Hvad skal de bruges til?

– Det kan jeg ikke sige dig, lød det kortfattede svar fra borgmester i Slagelse Kommune, Knud Vincents.

Labofas gamle administrationsbygning på Næstvedvej i Skælskør skal omdannes til boliger. Illustration af bebyggelsens facade med vest (øverst) og mod nord (nederst). Illustration fra lokalplanen.
Labofas gamle administrationsbygning på Næstvedvej i Skælskør skal omdannes til boliger. Illustration af bebyggelsens facade med vest (øverst) og mod nord (nederst). Illustration fra lokalplanen.

Af et dokument fra kommunen fremgår det, at lokalplanen giver mulighed for at indrette 15-20 lejligheder i den eksisterende bebyggelse på Næstvedvej.

Der lægges op til, at “bebyggelsens arkitektoniske hovedtræk og kvaliteter” skal bevares.

Administrationen i Slagelse Kommune vurderer desuden, at omdannelsen af bebyggelsen “vil give et markant og synligt løft af nærområdet, da de forladte bygninger i mange år været skæmmende i bybilledet”.

Lokalplanområdet er en del af et større område, som strækker sig fra det gamle rådhus på Næstvedvej 15, over Jeepgrunden til Labofa, der i dag er delvist tømt for funktioner og trænger til fornyelse.

Den gamle møbelfabrik ejes ifølge tinglysningen af Jesper Alstrup Carstensen, som i sommeren 2021 købte den for 630.000 kroner.