Odsherred kommune strækker sig over et areal på 356,6 kvadratkilometer. Kommunen har 32.600 indbyggere og intet mindre end 24.100 sommerhuse.

Nu har den også en ny arkitekturpolitik.

På det politiske niveau er det Vækst- og Udviklingsudvalget, der har arbejdet med den nye politik. Og der er stadig rum for udvikling.

– Det er et dynamisk værktøj, som vi har fået lavet, sagde næstformand for Vækst- og Udviklingsudvalget, Mikkel Henriksen fra Nyt Odsherred, da kommunalbestyrelsen vedtog den nye politik den 31. januar.

– Der er givetvis mange ting, der kan komme med, og det er der også lagt op til – at vi kan supplere dette stykke materiale op, sagde han videre.

Læs også: Beslutning kan bane vej for friplejehjem i Odsherred

Med arkitekturpolitikken forpligter byrådet i Odsherred Kommune sig til at sætte mere fokus på arkitektonisk kvalitet i Odsherred og dermed også til at stille flere krav til bygherre.

Det indebærer blandt andet, at arkitektonisk kvalitet vil blive medtaget som en særskilt del af sagsfremstillingen i forbindelse med lokalplaner, ligesom der vil fremadrettet blive arbejdet med en arkitektonisk kvalitetstjekliste i lokalplanprocesser og som dialogredskab.

Med til arkitekturpolitikken hører også en handleplan og et idékatalog.

Arkitekturpolitik 2024 i Odsherred Kommune er opdelt i tre hovedtemaer

1. Identitet og historie
2. Landskab og miljø
3. Mennesker og samtalen

Under temaerne fremhæves forskellige emner som sammen peger på det, der skaber kvalitet i det byggede miljø.

Hvert emne har en målsætning som følges op med konkrete handlinger i handleplanen.

Nedenunder en opsummering af politikkens målsætninger:

Identitet og historie

 • Skabe opmærksomhed på og stolthed over vores kulturarv.
 • Identificere vores bevaringsværdige bygninger og bymiljøer og øge fokus på bevarende lokalplaner.
 • Styrke lokal identitet ved at skabe opmærksomhed på vores kulturmiljøer.
 • Lægge vægt på en helhedsvirkning med omgivende gademiljøer og landsbymiljøer og respektere steders særlige identitet.
 • Fremme renovering og restaurering af den eksisterende bygningsmasse.
 • Tilstræbe at istandsætte og renovere gamle bygninger med de materialer som bygningerne er født med.
 • Sikre at bevaringsværdige bygninger skal istandsættes og renoveres med respekt for den oprindelige arkitektur.

Landskab og miljø

 • Fremme brug af materialer, der patinerer smukt og kan genbruges og genanvendes.
 • Sikre at Odsherreds bebyggelse tager udgangspunkt i landskabet og tilpasses landskabets særlige kvaliteter.
 • Inspirere sommerhusejere til at beholde og pleje det høje naturindhold og tilvælge grønne løsninger.
 • Udføre ny bebyggelse i det åbne land i respekt for traditionel lokal byggeskik.
 • Lægge særlig vægt på at indpasse bygnings-, produktions-, og energianlæg i landskabet.
 • Mindske mængden af belægninger i vores byggeprojekter og gør en indsats for at formidle om muligheder for vandhåndtering
 • Tage stilling til byfortætning i forbindelse med planstrategi, kommuneplaner og lokalplaner.
 • Sørge for at beplantning bliver en naturlig del af lokalplanlægningen (jf. Planloven §15 stk.2 10)
 • Sikre at beplantning med høj natur- eller landskabsarkitektonisk værdi bevares når vi bygger.

Mennesker og samtalen

 • Styrke god formidling om arkitektonisk udvikling og skabe tydelige inddragelsesprocesser.
 • Fremme information og oplysning om arkitektur – stimulering af arkitekturinteresse samt debat og viden om arkitektur i skolen, i kommunen, i byggebranche osv.
 • Fremme en god dialog med bygherre om arkitektonisk kvalitet så tidligt som muligt i planprocessen.
 • Arbejde på blandede funktioner og koncentration af funktioner i bymidter og åbne stueetager.
 • Arbejde for diversitet i bebyggelsen, og blandede byområder med social mangfoldighed.
 • Arbejde for en højere detaljering og sanselighed i arkitekturen, med bevaring af originale detaljer i eksisterende byggeri, og god sanselighed og detaljering i nybyggeri.
 • Gør en indsats for at Odsherred er godt forbundet med gennemtænkte stier og veje som gør det nemmere at tage cyklen og gå en tur.
 • Sikre at ældrevenlige boliger som regel placeres centralt, tæt på stationer og service- og velfærdstilbuddene.
 • Gør en indsats for at stimulere og understøtte forskellige boformer.

Handlingerne kan sammenfattes som:

 • Fra 2024 afholdes en tilbagevendende arkitekturevent i oktober på Arkitekturens Dag.
 • Administrationen øger fokus på arkitekturen (Stedanalyser, Kvalitetstjeklister, opkvalificering, vores egne bygninger og udbud).
 • Muligheder for at stille flere krav til bygherre.
 • Fokus på bevarende lokalplaner og SAVE-registrering.
 • Flere formidlingsindsatser.

Kilde: Odsherred Kommune.