Rema 1000 vil bygge boliger i Nr. Asmindrup

Foruden en Rema 1000 og en tankstation skal der på sigt være plads til op til 123 boliger i området ved Nr. Asmindrup. Først skal der bygges rækkehuse.

En ny lokalplan skal både bane vejen for en ny Rema 1000 samt flere nye boliger mellem Odsherredvej, Gl. Nykøbingvej og det eksisterende parcelhusområde ved Kirkebjerg i Nr. Asmindrup i Odsherred Kommune.

Et flertal af politikerne i byrådet i kommunen besluttede den 13. december 2022 at sende lokalplanforslaget samt tilhørende kommuneplantillæg et en udbygningsaftale for en ny rundkørsel i otte ugers offentlig høring.

– Vi har områder i kommunen, hvor det ikke er så nemt at skabe den udvikling, vi allesammen gerne vil. Nu kommer der faktisk nogen. De vil bygge ejerboliger, de vil bygge lejeboliger, og de vil bygge almennyttige boliger. Så vil de så også have lov til at lægge deres supermarked der, sagde formand for Vækst- og Udviklingsudvalget, Mathias Hansen (V) på byrådsmødet.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af en ny dagligvarebutik på 1.200 kvadratmeter samt en vaskehal og en Uno-X-tankstation i området.

Ifølge en konsekvensvurdering fra Cowi vil den nye dagligvarebutik på kort sigt kunne opnå en årlig omsætning på 50 millioner kroner, mens den på lang sigt vil kunne opnå en årlig omsætning på 55-60 millioner kroner.

Til gengæld vil dagligvarebutikkerne i Nykøbing og Højby få reduceret deres årlige omsætning med henholdsvis i reduktion cirka 16 millioner kroner og 9 millioner kroner.

Foruden den nye dagligvarebutik skal lokalplanen for området give mulighed for etablering omkring 60-65 rækkehuse.

Der ønskes på sigt mulighed for en etapevis udvikling med op til 123 boliger i området, men det vil dog kræve et nyt kommuneplantillæg og lokalplan.

Illustration fra lokalplanforslaget.
Illustration fra lokalplanforslaget.

Det er Rema Etablering, der står for udviklingen af det 9,3 hektar store område, der i dag ligger som et åbent grønt område, der henligger brak efter tidligere brug som landsbrugsjord.

I forbindelse med en købsaftale forpligtes Rema Etablering til at bygge 17 boliger på mellem 70 og 85 kvadratmeter på grunden, inden der kan etableres dagligvarebutik.

Byggeriet af boligerne skal påbegyndes senest 12 måneder efter opnåelse af byggetilladelse til et samlet projekt for boliger og supermarked, skriver Odsherred Kommune.

Hvis de 17 boliger bliver solgt eller udlejet forpligter Rema Etablering sig til at opføre yderligere 13 boliger, oplyser kommunen.

Endeligt er der også almene boliger på vej i området. Rema Etablering er i dialog med Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB), som har udtrykt interesse for at bygge 26 boliger med et gennemsnitsareal på 75 kvadratmeter. VAB vurderer, at det vil kunne lade sig gøre at bygge de almene boliger for godt og vel 45 millioner kroner.