Grønt lys til 40 nye rækkehuse i Stenbjergparken i Højby

Politikerne i byrådet i Odsherred Kommune har vedtaget en lokalplan, der skal bane vejen for 40 nye rækkehuse i Stenbjergparken i Højby.

Stenbjergparken i Højby kan snart blive 40 rækkehuse rigere. Byrådet i Odsherred Kommune skulle den 28. februar tage stilling til, om lokalplanen for projektet skulle endeligt vedtages, og det blev den med et stort flertal. Kun Enhedslisten stemte imod.

– Vi ser ikke nogen grund til at bygge flere boliger nu, som bosætningen og boligmarkedet ser ud, sagde Jeppe Lynge Ravn (Ø), der i byrådet er stedfortræder for Amalie Petersen.

Lokalplanen er ellers udarbejdet med henblik på at understøtte byen og bosætningsindsatsen i Odsherred.

Den giver mulighed for, at der kan bygges rækkehuse i 1,5 etager i forskellige størrelser med henblik på at tiltrække en varieret beboersammensætning og forskellige familiestørrelser. Der kan både etableres ejer-, andels- og lejeboliger indenfor området.

Lokalplanområdet ligger i dag hen som et åbent grønt område med vildt græs og mindre buske. Terrænet skråner let nordøst mod sydvest, og planen er, at det eksisterende landskabs karakter bevares. Boligområdet udlægges, så terrænets naturlige fald understreges, fremgår det af lokalplanen.

Boligerne opføres som række huse i mindre enheder med to-seks boliger i hver. Dermed kan området blive udbygget i etaper.

Boligerne udlægges med egne private haver. Mod vejene anlægges forhave med mulighed for egen parkering. Boligerne kan desuden etableres med både flade tage eller tage med hældning.

Carsten Møllesøe og Alessandro Benito Musumeci ejer gennem et anpartsselskab delvist området.