Tidligere købmandsbutik bliver til et lille feriecenter

En tidligere købmandsforretning i Vig i Odsherred har skiftet ejer, og nu skal ejendommen omdannes og udvides med syv små feriehytter.

Gennem anpartsselskabet Lyngladen købte Peter Bergstrøm Petersen i maj 2023 den tidligere købmandsejendom på Lyngvej 107 i Vig i Odsherred for godt 2,8 millioner kroner.

Ejendommen ligger på en grund med et tinglyst areal på godt 3.300 kvadratmeter, og den nye ejer har planer om at etablere et lille feriecenter på grunden. Det kræver dog en ny lokalplan og et kommuneplantillæg.

Politikerne i Vækst- og Udviklingsudvalget i Odsherred Kommune besluttede i oktober 2022, at der skal udarbejdes en helhedsorienteret lokalplan for Lyngvej hele vejen fra Ellinge lyng til Høve.

Det har dog vist sig at være en længere proces, som skal koordineres med en trafikplan. Derfor besluttede udvalget på et møde i november 2023 at igangsætte arbejdet med en ny lokalplan alene for Lyngvej 107.

– Der er en investor her, der gerne vil i gang med at lave noget. Det kunne vi ikke lade vente på sig, forklarede medlem af Vækst- og Udviklingsudvalget, Felex Pedersen (S), på byrådsmødet, hvor politikerne besluttede at sende lokalplanforslaget for projektet i offentlig høring.

Den tidligere købmandsbutik på Lyngvej i Vig omdannes og udvides med nye feriehytter. Visualisering: Tegnestuen Odsherred.
Den tidligere købmandsbutik på Lyngvej i Vig omdannes og udvides med nye feriehytter. Visualisering: Tegnestuen Odsherred.

Ejendommen består aktuelt af en tidligere købmandsforretning på 264 kvadratmeter med tilhørende parkeringsplads. Dertil kommer to mindre bygninger på henholdsvis 50 og 60 kvadratmeter.

Fremtiden byder på både butikker eller restaurant, som indrettes i de eksisterende bygninger, og en gårdhave med udskænkningsmulighed samt syv små feriehytter på hver især 20 kvadratmeter. Feriehytterne etableres som nybyggeri.

Det er Tegnestuen Odsherred, der har udarbejdet skitserne til projektet med en samlet bebyggelse på knap 580 kvadratmeter.

For at sikre en levende facade og et levende gadeliv ud til Lyngvejen, fastlægger lokalplanen en disponering af bebyggelsen med en tydelig forside mod vest og bagside mod øst.

Parkering bliver placeret på en måde, så bilerne fylder mindst muligt i gadebilledet.