Dansk Boligbyg skal bygge knap 200 almene boliger i Vinge

Som led i en rammeaftale med Domea.dk skal Dansk Boligbyg i totalentreprise opføre næsten 200 almene boliger for Vores Bolig i Vinge nær Frederikssund.

Byggeriet af 198 almene boliger i Vinge ved Frederikssund gik i sommeren 2022 i stå, da totalentreprenøren Adsbøll Entreprise gik konkurs. Men nu genoptages projektet, idet Frederikssund Kommune har godkendt mindre justeringer af projektet. Dansk Boligbyg skal bygge boligerne for Vores Bolig. Det oplyser totalentreprenøren i en pressemeddelelse.

– Jeg er overbevist om, at vi nu får etableret nogle gedigne og moderne lejeboliger i et meget attraktivt område. Der bliver boliger for både unge, ældre og børnefamilier, udtaler Thomas Helsted, projektleder hos Domea.dk, der varetager bygherrefunktionen for Vores Bolig.

Vinge-projektet føjer sig til de betydelige institutions- og boligbyggerier, som Dansk Boligbyg i forvejen er i gang med at opføre. Det gælder eksempelvis byggerier i Hørsholm, Slagelse og Gentofte.

– Lige nu arbejder vi også med en række andre fine projekter i omegnen af Hovedstaden, og vi ser ind i en yderst interessant pipeline i kraft af den store tillid, markedet viser os, siger direktør Øst Arne Becker.

Projektet i Vinge omfatter boligbyggeri på cirka 17.200 etagemeter på Store Rørbækvej. Boligerne opføres ifølge Dansk Boligbyg i tre boliggrupper med stor variation – både hvad angår bygningstyper, antallet af etager, tagenes udformning og facadernes udtryk.

Tilsammen indeholder bebyggelsen to punkthuse, to rækkehusbyggerier, to længehuse og tre vinkelhuse.

De to punkthuse med fladt tag opføres som etagebyggeri på henholdsvis otte etager med i alt cirka 2.600 kvadratmeter og 10 etager med i alt cirka 3.250 kvadratmeter. Det ene af punkthusene får desuden delvis kælder.

Rækkehusene bygges i to rækker med i alt henholdsvis 420 og 620 kvadratmeter. Rækkehusene får klassisk saddeltag.

To længehuse opføres med henholdsvis to og fire etager og udgør cirka 1.000 og 1.500 kvadratmeter. Det ene får fladt tag med ensidig hældning, mens det andet får mansardtag.

Bebyggelsens tre vinkelhuse på bliver på henholdsvis to, tre-fire og seks etager – på cirka 1.000, 2.800 og 4.100 kvadratmeter. Der bliver delvis kælder under alle vinkelhuse.

Projektet er netop påbegyndt, og boligerne skal efter planen være afleveret i efteråret 2025.

Fakta om projektet

198 boliger på cirka 17.200 etagemeter. Opføres i boliggrupper med stor variation i bygningstyper og udtryk.

Byggestart: Sommeren 2023
Aflevering: Efteråret 2025
Bygherre: Vores Bolig v/Domea.dk
Bygherrerådgivning: Wissenberg
Totalentreprenør: Dansk Boligbyg Øst
Arkitekt: Mangor & Nagel – En del af Aart
Ingeniør: ABC Rådgivende Ingeniører

Kilde: Dansk Boligbyg.