Løsning baner vej for fortsat byudvikling i Vinge

Frederikssund Kommune har fundet ud af, hvordan afledning af regnvand fra Vinge skal håndteres. Dermed kan den vestlige del også byudvikles.

Der har siden december 2022 været stor byggeaktivitet i Vinge i ved Frederikssund.

I sommeren 2023 overtog Dansk Boligbyg totalentreprisen på byggeriet af 198 almene boliger for Vores Bolig ved Domea fra konkursramte Adsbøll Entreprise.

De almene boliger opføres tæt på Vinge Station, hvor Innovater også er ved at færdiggøre 187 lejligheder samt et supermarked, og plads til både apotek og cafè. De første indflytninger forventes den 1. maj i år.

Andre steder i Vinge er der lokalplanlagt for adskillige hundrede nye boliger, og flere bygherrer ventes at påbegynde byggerier i 2024.

Det skriver Frederikssund Kommune i en pressemeddelelse.

I en del af den vestlige side af Vinge har forholdene for afledning af regnvand indtil nu ikke givet mulighed for byggeri.

Forsyningsselskabet Novafos har ikke mulighed for at forsyne området, før der foreligger en udledningsmulighed til Roskilde Fjord. Den er nu på tegnebrættet.

Læs også: Frederikssund Kommune udstykker grunde til tiny houses og parcelhuse i Vinge

På et byrådsmøde den 31. januar besluttede Frederikssund Byråd, at opdimensionere Marbækrenden, så den kan aftage regnvand fra både kommende nye byggerier og fra den kommende motorvej.

– Netop med Vinge er det jo sådan at naturen og landskabet er en integreret del af byudviklingen. Derfor har vi været grundige i forhold til at finde den løsning, der var mest hensigtsmæssig, når vi skal aflede regnvand fra Vinge. Vi har nu valgt en løsning, og derfor glæder jeg mig til, at vi i fremadrettet kan have dialog med investorer og udarbejde lokalplaner for byudviklingen også i den del af den vestlige side af Vinge, udtaler Frederikssunds borgmester Tina Tving Stauning (S).

Ifølge kommunen er en opdimensionering af Marbækrenden til en større rørledning er en fremtidssikret løsning, der ventes at have en levetid på 60-80 år. Frederikssund Kommune går nu i dialog med Novafos om den videre proces – herunder den fortsatte dialog med lodsejerne i området.

Vinges fremtidige indbyggertal er estimeret til mellem 10-20.000 indbyggere. De kommende 25-30 års markedssituation og politiske valg vil være afgørende for, hvor indbyggertallet ender.