De skal tegne maritimt center ved lystbådehavn

Cubo Arkitekter, Det Blå, ABC Rådgivende Ingeniører og Spangenberg & Madsen vinder arkitektkonkurrence om et maritimt center på Frederikssund Lystbådehavn.

Frederikssund Kommune har en en pressemeddelelse offentliggjort, at et hold bestående af Cubo Arkitekter, Det Blå, ABC Rådgivende Ingeniører og Spangenberg & Madsen har vundet arkitektkonkurrencen for det kommende maritime center på Frederikssund Lystbådehavn.

– De har formået at skabe fundamentet til fremtidens sted, samtidig med at de har fanget historien, landskabet og den maritime arv fra Kalvøen og omdannet det visionært og moderne, udtaler kommunens borgmester Tina Tving Stauning (S).

– Vinderprojektet er ikke blot nogle bygninger, men en fortælling, der kan blive fortalt i årtier fremover. Jeg er overbevist om, at det kommende Maritime Center vil blive et samlingspunkt for både lokale og besøgende, et sted som lever og som byens borgere kan være stolte af.

Frederikssund Maritimt Center skal samle både sejlsport, ro- og kajaksport, søspejderaktiviteter og ungdomsaktiviteter i ét center. Derved bliver det maritime center ikke bare nogle foreningslokaler, men et maritimt udgangspunkt for aktiviteter på fjorden for mange brugergrupper. Projektet ventes at løbe op i 48,5 millioner kroner.

LÆS OGSÅ: KULTUR- OG HAVNEBAD I FREDERIKSSUND KLAR TIL AT BLIVE BYGGET

– Vinderforslaget er stærkt, fordi der er lagt vægt på kvalitet i alt fra materialevalg, til funktionalitet og udformning af faciliteterne samt til bearbejdningen af udearealerne. Vi glæder os til det videre samarbejde med udviklingen og realiseringen af projektet, siger Jakob Færch, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden, som har været med i udviklingen af projektet.

Det næste skridt i processen er, at Byrådet den 30. august skal godkende, at der skal indgås en totalrådgiveraftalte med Cubo Arkitekter. Herefter skal projektet tilrettes og udvikles i samarbejde med alle de lokale aktører gennem møder og workshops.

Om det vindende forslag

Cubo Arkitekters projekt var ifølge Frederikssund Kommune det projekt som på bedste vis udfoldede de fire hovedvisioner i projektet:

  • Byrummet helt ned til havnen: Maritimt Center og de tilstødende arealer åbnes op og bliver lettere tilgængelige fra Frederikssund by samt tilgængelig for alle borgere.
  • Nytænkende maritime faciliteter: Samspillet mellem aktiviteter på land og i vand skal nytænkes. De nye faciliteter skal åbne sig op for alle forbipasserende, og der må gerne være fælles offentlige arealer i tæt sammenhæng med dedikerede foreningsarealer.
  • En åben havn for alle: Lystbådehavnen råder over et stort areal, der i dag har den primære funktion at opbevare både. Arealet skal sættes i spil med henblik på at åbne området op for rekreative aktiviteter.
  • En moderne bæredygtig havn: Frederikssund Lystbådehavn skal være en moderne og bæredygtig havn. Det betyder, at havnen skal drives med fokus på minimal miljøbelastning på Roskilde Fjord og at landarealerne bruges fleksibelt hele året.

Om arkitektkonkurrencen

I april blev fem arkitekt-/rådgiverhold ud af 15 ansøgere prækvalificeret. De udvalgte hold blev valgt på baggrund af deres kompetencer og referenceprojekter inden for maritime projekter, forenings-, aktivitets- og kulturhuse.

De udvalgte hold var:

  • 3XN, Mareld Landskabsarkitekter, WSP, GNX og Kvorning Design
  • Cubo Arkitekter, Det Blå, ABC Rådgivende Ingeniører og Spangenberg & Madsen
  • JAJA Architects, Hasløv og Kjærsgaard og Dominia
  • Open Platform Arkitekter, Thing Brandt Landskab, Klaus Nielsen Rådgivende Ingeniører og JDS Architects
  • Sweco Danmark og Spektrum Arkitekter

Kilde: Frederikssund Kommune.