Den tredje Limfjordsforbindelse er vedtaget

Et bredt flertal i Folketinget har vedtaget anlægsloven for den tredje limfjordsforbindelse. Der er afsat 8,9 milliarder kroner til projektet.

Anlægsloven for den tredje Limfjordsforbindelse over Egholm blev i går vedtaget af et bredt flertal i Folketinget.

Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Danmarksdemokraterne stemte for loven, som træder i kraft den 1. juli 2024.

Der er afsat 8,9 milliarder kroner i Infrastrukturplan 2035 til projektet. Det skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse.

– Den ny forbindelse vil binde Nordjylland tættere sammen med resten af landet, sikre bedre muligheder for at krydse fjorden på trods af myldretid og mindske trængslen gennem Aalborg. Det er en god og vigtig beslutning, som alle nordjyske kommuner og regionen har ventet på i årevis, udtaler transportminister Thomas Danielsen (V).

Den tredje Limfjordsforbindelse omfatter anlæg af en cirka 20 kilometer lang firsporet motorvej i Egholmlinjen med forbindelse til E45 Nordjyske Motorvej i syd og E39 Hirtshalsmotorvejen i nord.

Motorvejen føres vest om Aalborg og hen over øen Egholm, den ene del af motorvejen føres under Limfjordens sydlige løb i en tunnel og den anden del over Nørredyb på en lavbro.

Som kompensation for inddragelsen af natur i området til anlægget etableres 119 hektar ny erstatningsnatur, blandt andet strandeng, moser og søer. Derudover bliver 62 hektar landbrugsjord omdannet til natur. Projektet udlægger i alt 130 hektar mere ny natur end, der er i dag.

De forberedende aktiviteter forventes igangsat ved lovens ikrafttrædelse i juli, hvorefter det egentlige anlægsarbejde går i gang.