Egedal Kommunes Plan- og Byudviklingsudvalg og Økonomiudvalg har besluttet at stille nye bæredygtighedskrav, når kommunen sælger sine ejendomme. Fremover skal der ved salg af ejendomme, både til beboelse og erhverv, stilles bæredygtighedskrav om DGNB Guld, grønne tage og delebiler med tildelingskriteriet ”økonomisk mest fordelagtigt tilbud”. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Med kravene anslås det, at det vil medføre en samlet reduktion for salgsprisen på anslået mellem 10-21 procent, oplyser kommunen.

– Den lavere salgspris, vi må forvente at få i første omgang, ser jeg som en god investering på længere sigt, for både miljø, økonomi, og mennesker, siger Vicky Holst Rasmussen (S), borgmester i Egedal Kommune, i meddelelsen.

Bæredygtighedskrav ved ethvert salg

Bæredygtighedskravene vil som udgangspunkt blive pålagt ved ethvert salg, men der vil blive taget udgangspunkt i den konkrete salgssag, og hensyn til ejendommens konkrete forhold, for eksempel om det er en bebygget eller ubebygget grund. Hvis et krav viser sig at være uhensigtsmæssigt, vil det ikke blive stillet. Det kan eksempelvis gælde kravet om delebiler, som ikke vil give mening i tyndt befolket område.

Herefter vil blive taget stilling til, hvilke krav der vil være relevante at stille for at opnå den bedst mulige miljømæssige effekt. Den samlede pakke af bæredygtighedskrav kan således variere, og er ikke begrænset til de vedtagne bæredygtighedskrav om DGNB Guld, grønne tage og parkeringspladser til delebiler.

Egedal Kommune har indarbejdet enkelte bæredygtighedskrav i lokalplaner. Planloven giver eksempelvis mulighed for at stille lokalplankrav om opsamling af tagvand til wc-skyl og tøjvask. I Egedal Kommunes kommuneplan har der siden 2017 været en retningslinje om, at lokalplaner for større samlede boligområder skal stille krav om opsamling af tagvand til wc-skyl og eventuelt tøjvask. Kravet kan imidlertid fraviges ved etablering af grønne tage.

DGNB Guld

DGNB er en bæredygtig certificering af bygninger. Ordningen vægter miljø, økonomi og sociale forhold ligeværdigt og har derudover også afgørende vægtning på teknik og proces. Green Building Council Denmark (DK-GBC) står for DGNB-certificeringen i Danmark. Læs mere om DGNB certificering her og her.