Generous Development ved Anette Krarup står bag boligprojektet Søagerhusene på den gamle skolegrund i Smørum.
Generous Development ved Anette Krarup står bag boligprojektet Søagerhusene på den gamle skolegrund i Smørum.

På Søagerskolegrunden i Smørum skal der bygges boliger i form af både rækkehuse og lejligheder i etagebyggeri i maksimalt to etager.

Det er Generous Development ved Anette Krarup, der står bag projektet, og den 31. januar godkendte politikerne i byrådet i Egedal Kommune udbudsvilkårene i forbindelse med salget af skolegrunden.

Den 35.000 kvadratmeter store grund udbydes med forkøbsret til Generous Development til en mindstepris på 2.200 kroner per kvadratmeter byggeret, hvilket svarer til godt 23,5 millioner kroner.

Udbudsperioden fastsættes til 12 uger. I praksis afgiver Generous Development sit tilbud på samme tid som alle øvrige tilbudsgivere, men udviklingsselskabet har derefter mulighed for at øge sit tilbud, så det svarer til det højeste tilbud.

Læs også: Der skal bygges næsten 3.000 boliger i nordsjællandsk kommune

Byrådsmedlemmerne fra SF og løsgænger Bettina Zarp, mener dog slet ikke, at kommunen skal sælge grunden.

– Det er sådan set den sidste ledige, store grund, der er i Smørum på offentlige hænder. Og vi ved, at vi i den kommende tid vil udbygge Smørum både mod nord og mod vest først og fremmest, sagde formand for Skole- og Uddannelsesudvalget, Jens Skov (SF), på byrådsmødet.

– Og det vil kræve, at vi får brug for yderligere faciliteter til daginstitutioner og skoler, sagde Jens Skov.

Omvendt påpegede 2. viceborgmester og formand for Plan- og Byudviklingsudvalget, Ulrik John Nielsen fra Lokallisten Ny Egedal, at salget af grunden vil skæppe godt i kommunekassen.

– Grunden indbringer jo sådan set temmeligt mange millioner ud fra det, der er lagt op til. og forhåbentligt flere end det, sagde han og påpegede, at der vil blive bygget boliger til blandt andet enlige og ældre, hvilket netop er, hvad borgerne i området efterspørger.

– Lige præcis her, synes jeg faktisk, at vi har gjort os umage med at lytte til borgerne, sagde Ulrik John Nielsen.

Over 100 nye boliger på tegnebrættet

Generous Development ved Anette Krarup står bag boligprojektet Søagerhusene på den gamle skolegrund i Smørum.
Generous Development ved Anette Krarup står bag boligprojektet Søagerhusene på den gamle skolegrund i Smørum.

Generous Development har i samarbejde med Sweco Architects, Jönsson Entreprise, J. Jensen, Sweco og Helles & Docherty og Niels Bjørn skitseret projektet Søagerhusene på grunden, og lokalplanen er på plads.

Den giver mulighed for, at der kan bygges 112 nye boliger fordelt på i alt 10.100 kvadratmeter. Bebyggelsen kan udføres som række- eller kædehuse i et-to plan samt etageboliger i to plan.

Boligbebyggelsen vil blive organiseret i tre bebyggelsesklynger, der hver især orienterer sig omkring hver sit interne, grønne fællesareal. Bebyggelsen skal udføres med facader i teglsten, træ eller andre naturmaterialer som eksempelvis skifer.

Læs også: Disse kommuner er bedst til at tiltrække børnefamilier

Hvis det er muligt, skal skolens gamle gymnastiksal bevares og anvendes som fælleshus. Alternativt skal der opføres et nyt fælleshus.

Lokalplanen fastlægger et areal på 5.500 kvadratmeter i den nordlige del af området til rekreativ anvendelse.

“Den bymæssige vision er at skabe et nyt kvarter i Smørumnedre, som er generøst i forhold til den omkringliggende by og inviterer indenfor via stier og funktioner, som alle i byen er velkomne til at bruge”, lyder det om visionen for boligområdet på projektets hjemmeside.

Lokalplanen giver i øvrigt også mulighed for, at den eksisterende daginstitution i området, Børnehuset Regnbuen, kan udvides med 1.200 kvadratmeter, hvis der opstår behov for det.