Ejendomsselskab bag boligprojekt i Herning

Byplan- og Bosætningsudvalget i Herning skal tage stilling til et nyt boligprojekt på Silkeborgvej. Selskab med base i Vildbjerg står bag.

Forvaltningen i Herning Kommune har modtaget en ansøgning om ny planlægning for Silkeborgvej 55-61 i Herning.

Her skal der efter planen bygges nye boliger samt en mindre del erhverv.

“Ansøger ønsker at skabe en sammenhæng med nabobebyggelsen mod øst, som er en etageejendom i tre etager, og videreføre omdannelsen af Silkeborg”, fremgår det af dagsordenen til et kommende møde i Byplan- og Bosætningsudvalget, som skal tage stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for ejendommen.

Der skal efter planen bygges i op til fem etager, og det kan ikke lade sig gøre inden for den nuværende kommuneplanramme. Derfor skal der udarbejdes et kommuneplantillæg for ejendommen.

Derudover fremgår det af dagsordenen, at forvaltningen er positivt stemt over for projektet.

“Det er dog vigtigt at byggeriet forholder sig til omgivelserne og derfor bør det vurderes om bygningen skal udføres med sadeltag eller fladt tag, da det omkringliggende byggeri indeholder begge tagformer”, lyder det i dagsordenen.

Af et notat fremgår det, at Arkitektfirmaet Domo har sat stregerne til projektet, som S.P. Ejendomme ved Sejer Pedersen står bag.