Herning Kommune har i samarbejde med Cowi for udarbejdet en befolkningsprognose, som viser den forventede befolkningsudvikling for Herning Kommune fra 2025 og frem til 2034.

Indbyggertallet i Herning Kommune forventes at stige med godt 3.300 borgere til knap 93.200 indbyggere i 2034. Det svarer til en vækst på 3,7 procent.

Indbyggertallet i kommunen har været i næsten uafbrudt vækst gennem snart et par årtier. Faktisk har kommunen siden 1980 blot haft fem år med negativt befolkningstilvækst, men i 2023 faldt antallet af borgere i Herning med 105 indbyggere, så der per 1. januar 2024 var knap 89.900 herningensere.

Ifølge kommunen skyldes det faldende indbyggertal i 2023 primært, at der blev bygget færre parcelhuse end forventet i løbet af året.

Boligbyggeriet er afgørende for befolkningsudviklingen

I de seneste år har der været bemærkelsesværdige ændringer i boligbyggeriet i Herning Kommune.

Der har i de seneste år været en generel tendens til, at der er blevet bygget flere række- og etageboliger end forventet samt færre parcelhuse end forventet. Desuden har den geografiske fordeling af boligbyggeriet har været anderledes end forventet.

Boligbyggeriet har oplevet en betydelig volatilitet i antallet af nye boliger fra år til år. I perioden fra 2007 til 2023 variere antallet fra cirka 200 til 600 nye boliger om året. Årene under og efter finanskrisen var præget af lavere niveauer af boligbyggeri, mens der i de seneste år har været en stabilisering omkring 400-500 nye boliger om året.

Dog har 2022 og 2023 været bemærkelsesværdige år med betydelige udsving i boligbyggeriet. I 2022 nåede antallet af nye boliger et historisk højt niveau på omkring 600 boliger. Dette blev efterfulgt af en nedgang i 2023, hvor kun omkring 280 nye boliger blev opført, hvilket var langt under forventningerne.

Faldet i boligbyggeriet i 2023 kan delvist tilskrives markedssituationen inden for byggebranchen med øgede omkostninger som følge af stigende inflation, herunder højere materiale- og energipriser. Det førte til en forventet fremrykning af planlagte byggeprojekter i 2022, efterfulgt af en afdæmpning i 2023 som følge af stigende renter og stagnation i boligpriserne.

På trods af disse udfordringer forbliver forventningerne til boligbyggeriet i Herning Kommune positive. Befolkningsprognosen indarbejder stadig en relativt optimistisk forventning om et moderat højt antal nye boliger på omkring 470 om året i perioden frem mod 2034.