Nyt boligområde med 140 boliger ved Herning

Ny lokalplan baner vej for et nyt boligområde nord for Nørretorp i Gjellerup. På sigt kan der bygges op til 140 boliger i området.

Politikerne i Byplan- og Bosætningsudvalget i Herning har nikket ja til en ny lokalplan for et 119.000 kvadratmeter stort område nord for Nørretorp i Gjellerup.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske om at udvikle et nyt boligområde med åben-lav og tæt-lav bebyggelse, fremgår det.

Lokalplanområdet opdeles i fire delområder, hvoraf delområde I og II udlægges til boligbebyggelse.

I delområde I kan der bygges i én etage, mens der i delområde II kan bygges i to etager.

Delområde III udlægges til anlæg til håndtering af regnvand, mens delområde IV udlægges som et rammeområde. Det betyder, at der først kan bygges boliger, når der er udarbejdet en særskilt, byggeretsgivende lokalplan for delområdet.

Der er desuden lavet en strukturplan, som opdeler lokalplanområdet i to etaper. Etape 1 består af lokalplanens delområde I, II og III, mens etape 2 omfatter lokalplanens delområde IV, som altså endnu ikke kan bebygges.

Der er lavet en trafikanalyse, hvor der forudsættes, at der opføres 70 boliger i etape 1 og senere yderligere cirka 70 boliger i etape 2.

Det meste af lokalplanområdet ligger i landzone og er privatejet.