Der er flere erhvervsgrunde på vej i Søften. Foto: Favrskov Kommune.
Der er flere erhvervsgrunde på vej i Søften. Foto: Favrskov Kommune.
AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Politikerne i byrådet i Favrskov Kommune vedtog den 30. januar en ny lokalplan for et 180.000 kvadratmeter stort areal mellem Ølstedvej, Trigevej og Hørkærvej i Søften.

Dermed kan der bygges mere erhverv i området, der ligger i bekvem nærhed af E45.

– Det kan være kontorerhverv, administration, forsknings- og uddannelsesrettede funktioner samt særligt facadeorienterede virksomheder. Der må opføres og indrettes e-handelsvirksomheder med lagerfaciliteter, hvortil der også må indrettes en udvalgsvarebutik med et butiksareal på maksimum 250 kvadratmeter, oplyste Nils Borring (S), formand for Plan- og Landdistriktsudvalget, på byrådsmødet.

– Desuden gives der også mulighed for at opføre byggeri til indendørs sports- og idrætsanlæg, sagde han videre og nævnte, at det eksempelvis kan være en skatehal eller en padelhal.

Arealet er kommunalt ejet, men Favrskov Kommune oplever en stigende efterspørgsel efter erhvervsgrunde i området, fremgår det af lokalplanen.

LÆS OGSÅ: JUHL BACH BYGGER VIDERE I SØFTEN

Ifølge kommunen efterspørges der både store erhvervsgrunde og mindre erhvervsgrunde til eksempelvis håndværksvirksomheder og virksomhedsfællesskaber for opstartende virksomheder.

Den maksimale bebyggelsesprocent for de enkelte grunde i området fastlægges med lokalplanen til 50 procent. Der må bygges i tre etager og i op til 12,5 meters højde.

De enkelte grunde skal være mindst 10.000 kvadratmeter store. Dog fastlægger lokalplanen, at grunde må være mindre, hvis de placeres sammen i mindre grupper med en fælles vejadgang, og der etableres afskærmende beplantning.

Kun Enhedslistens medlem af Plan- og Landdistriktsudvalget, Thake Fogh Cordt, stemte imod vedtagelsen af lokalplanen. Det begrundede han med, at der ikke stilles skærpede krav om bæredygtigt byggeri og biodiversitet.