Plejecenter og nye boliger ved Hadbjergvej i Hadsten

Lokalplanen for et nyt plejecenter samt nye rækkehuse og etageboliger ved Hadbjergvej i Hadsten er vedtaget. Sagen skal dog en tur forbi Planklagenævnet.

Politikerne i byrådet i Favrskov Kommune har endeligt vedtaget lokalplanen for et nyt plejecenter og ny boliger i form af både rækkehuse og etageboliger på et 140.000 kvadratmeter stort areal ved Hadbjergvej i Hadsten. Med vedtagelsen af lokalplanen overføres området fra landzone til byzone.

Det kommende plejecenter forventes at bestå af 60 plejeboliger fordelt på i alt 3.975 kvadratmeter. Dertil kommer tilhørende servicearealer på 1.435 kvadratmeter.

Lokalplanen baner desuden vejen for et nyt boligområde i den østlige del af området. Der må opføres maksimalt 116 boliger, fremgår det af lokalplanen.

“Boligområdet er delt op i seks boligklynger, der indeholder en blanding af etageboliger, rækkehuse og dobbelthuse. Hver klynge har et gårdrum, som beboerne er fælles om. Centralt i boligområdet skal der etableres en fælles grøn plads med fælleshus som et samlingspunkt for hele boligområdet”, lyder det i lokalplanen.

– Dette lokalplanforslag skitserer et sammenhængende, grønt område, der forbinder bebyggelsen med landskabet mod nord. Og desuden udlægges der er areal til udvidelse af Hadbjergvej, sagde formand for Plan- og Landdistriktsudvalget, Nils Borring (S) på byrådsmødet i slutningen af oktober, hvor politikerne endeligt vedtog lokalplanen.

Han kunne dog samtidig oplyse, at der i forbindelse med den offentlige høring af lokalplanforslaget er indkommet to høringsvar, hvor det ene også er indgivet som klage over kommunens beslutning om ikke at udarbejde en miljøvurdering i forbindelse med lokalplanarbejdet. Den klage er oversendt til Planklagenævnet.