Yderligere 175 boliger i Vadstedområdet i Hammel

I Vadstedområdet i den sydvestlige del af Hammel skal der bygges 175 boliger i form af parcelhuse samt dobbelt-, gårdhave-, kæde- eller rækkehuse.

Politikerne i byrådet i Favrskov Kommune besluttede den 29. november 2022 at sende et lokalplanforslag for et 350.000 kvadratmeter stort areal i I Vadstedområdet i den sydvestlige del af Hammel i offentlig høring.

Den nye lokalplan skal bane vejen for, at der kan bygges 175 boliger i form af parcelhuse samt dobbelt-, gårdhave-, kæde- eller rækkehuse. Ifølge formand for Plan- og Landdistriktsudvalget, Nils Borring (S), er der interesse for at bosætte sig i området, og det har der været i lang tid. I meget lang tid endda.

– For der er altså tegn fra yngre bronzealder eller jernalderen derude i området, så der bliver måske noget at få gravet op, når vi kommer lidt længere hen i processen, sagde han på byrådsmødet, hvor politikerne sendte forslaget i høring.

Og eventuelle arkæologiske udgravninger efter fortidsminder bliver i så fald en kommunal opgave. Ifølge museumsloven skal bygherre nemlig betale for den slags undersøgelser.

– Udbygningen af området forventes realiseret som en kommunal udstykning, og området er aktuelt privatejet. Og der er indledt dialog med de enkelte ejere derude omkring en eventuel kommunal overtagelse af de berørte arealer og ejendomme, sagde Nils Borring på byrådsmødet.

Lokalplanen inddeler området i ni delområder, hvor der i fem af områder kan bygges åben-lav bebyggelse som eksempelvis parcelhuse.

I to af delområderne kan der bygges tæt-lav bebyggelse i form af dobbelt-, gårdhave-, kæde- eller rækkehuse.

Et delområde udlægges til fordelingsvej og stamveje, mens et andet delområde skal anvendes til fælles opholds- og friareal for boligbebyggelserne. Der må dog her etableres mindre tekniske anlæg.

I de delområder, der udlægges til tæt-lav bebyggelse, vil der være fokus på fællesskab.

“Her vil det være muligt at skabe fællesskabsbaserede boliger, hvor centralt placeret fælleshuse vil være omdrejningspunktet for beboerne”, fremgår det af lokalplanen.

“For at skabe et varieret udtryk i arkitekturen for den tæt-lave bebyggelse er der fastsat bestemmelser om facadeforskydninger”, fremgår det videre.

I henhold til kommuneplanen kan der maksimalt bygges i to etager i området.

Lokalplanområdet ligger vest for Hvedebakken og Kornmarken og udgør anden etape i realiseringen af den samlede strukturplan i Vadsted. I første etape af strukturplanen blev en lokalplan vedtaget i 2012, og efterfølgende er området i den etape blevet udstykket. Den forventes udbygget inden for en overkommelig tidshorisont, oplyser Favrskov Kommune.