Vinder af nyt plejecenter til 150 millioner i Hadsten er fundet

Byggefirmaet Knudsgaard skal i samarbejde med Erik Arkitekter og OJ Rådgivende ingeniører bygge Bækkelund Plejecenter i Hadsten.

Favrskov Kommune vil bygge et 5.600 kvadratmeter stort plejecenter med i alt 60 plejeboliger samt servicearealer i Hadsten.

Blandt fire prækvalificerede hold, hvoraf to hold valgte at afgive bud, har kommunen nu fundet det hold, der skal stå bag byggeriet.

Bækkelund Plejecenter skal opføres i totalentreprise af Byggefirmaet Knudsgaard i samarbejde med Erik Arkitekter og OJ Rådgivende ingeniører.

“Arkitektonisk fremstår plejecentret imødekommende med brug af skærmtegl og træ, og det skaber i sin udformning forbindelser og sammenhængskraft til det omkringliggende lokalområde”, lyder kommunens begrundelse for valget.

“Det er vurderingen, at projektforslagets overordnede bygningsstruktur med en central centerbygning, som forbindes naturligt med boliger og integrerede servicearealer, skaber gode fællesskaber, hvor beboere og medarbejdere kan være sammen om de daglige gøremål”, lyder det videre.

Læs også: Lodsejer vil bygge 230 boliger nord for Hinnerup

Byggeriet af de kommende plejeboliger på i alt 3.975 kvadratmeter løber op i godt 109 millioner kroner, hvoraf entrepriseudgifter udgør knap 87 millioner kroner.

Dertil kommer prisen for 1.635 kvadratmeter servicearealer, som beløber sig til knap 41 millioner kroner, hvoraf entrepriseudgifterne udgør 33 millioner kroner.

Det kommende Bækkelund Plejecenter i Hadsten. Visualisering: Erik Arkitekter.
Det kommende Bækkelund Plejecenter i Hadsten. Visualisering: Erik Arkitekter.

Plejecentret opføres i området langs Hadbjergvej ved siden af Aktivitetscenter Elbæktoften.

De enkelte plejeboliger bliver hver især 66 kvadratmeter store og får en månedlig husleje på omkring 7.436 kroner.

Lokalplanen for projektet er på plads. Der er tale om et større kommunalt ejet areal, der skal omdannes til et nyt samlet byområde med både boliger og offentligt byggeri.

I området er der på sigt mulighed for at opføre og samle flere kommunale tilbud på social-, sundheds- og ældreområdet.

Det andet hold, der valgte afgive bud på projektet, bestod af C. C. Contractor, GPP Arkitekter, Afry og Landskabsarkitekt Birgitte Henningsen.

To hold med henholdsvis NCC og Enemærke & Petersen i spidsen valgte ikke at afgive bud.