Nye boliger på Expedit-grunden i Ulstrup på tegnebrættet

En ny lokalplan skal bane vejen for, at der både kan bygges fritliggende huse, rækkehuse og etageboliger på Expedit-grunden i Ulstrup.

I 2021 købte Favrskov Kommune købte Expedit-grunden midt i Ulstrup i med henblik på at igangsætte en byudvikling af området. Ifølge tingbogen overtog kommunen ejendommen for 5 millioner kroner i juli 2021. Nu er et nyt boligområde på tegnebrættet, og byrådet i kommunen besluttede den 29. november 2022 at sende et lokalplanforslag for det 36.000 kvadratmeter store område i offentlig høring.

Planen skal bane vejen for, at der kan bygges en kombination af enfamiliehuse, rækkehuse og etageboliger, ligesom der etableres et fælles, grønt areal i midten af området.

Som noget nyt vil kommunen i området forsøge sig med såkaldte “fritliggende enfamiliehuse på små grunde”. Der vil være tale om fritliggende boliger på grunde, der må være ned til 450 kvadratmeter store.

– Lokalplanforslaget tager udgangspunkt i, at vi har et ønske om at etablere et blandet boligområde, sagde formand for Plan- og Landdistriktsudvalget, Nils Borring (S) på byrådsmødet og påpegede, at et kommuneplantillæg desuden skal bane vejen for, at der kan etableres en mindre del erhverv.

Ifølge lokalplanforslaget vil der være tale om eksempelvis forretninger, liberale erhverv, kontorer eller lignende, som kan indpasses i et boligområde.

Nye boliger på Expedit-grunden i Ulstrup på tegnebrættet. Vejledende illustrationsplan fra lokalplanforslaget.
Nye boliger på Expedit-grunden i Ulstrup på tegnebrættet. Vejledende illustrationsplan fra lokalplanforslaget.

Området inddeles i lokalplanforslaget i forskellige delområder beregnet på forskellige boligtyper eller erhverv. For de enkelte delområder gælder det, at der maksimalt må bygges i op til to etager.

Lokalplanområdet hører under skoledistriktet Ulstrup Skole, der ligger cirka 550 meter fra lokalplanområdet. Der ligger en børneinstitution, Ulstrup Børnehus, cirka en kilometer fra lokalplanområdet. De nærmeste indkøbsmuligheder findes i Dagli’ Brugsen cirka 100 meter fra lokalplanområdet.

Ifølge lokalplanforslaget er der tidligere lavet undersøgelser af grundvandet i området, som følge af forurening med chlorerede opløsnings-midler fra Expedit. Forureningsniveauet er dog faldet kraftigt, og området er derfor ikke kortlagt som forurenet, fremgår det.

“Ved en planlagt anvendelse til boliger vil det være hensigtsmæssigt at få en miljøteknisk rådgiver til at vurdere risiko for problemer fra chlorerede opløsningsmidler samt fra den tidligere anvendelse til industrigrund”, lyder det i lokalplanforslaget.