Lodsejer vil bygge 230 boliger nord for Hinnerup

Privat lodsejer vil bygge næsten 230 boliger ved Haldumvej nord for Hinnerup, der ligger omkring 12 kilometer nordvest for Aarhus.

Strukturplanen for Hinnerup Nord inddeler området i fire delområder. Illustration: Favrskov Kommune.
Strukturplanen for Hinnerup Nord inddeler området i fire delområder. Illustration: Favrskov Kommune.

Lige inden de kunne gå på juleferie vedtog politikerne i byrådet i Favrskov Kommune en ny lokalplan for et 17 hektar stort areal nord for Haldumvej i Hinnerup, der ligger ganske tæt på Aarhus og motorvej E45.

Umiddelbart før sagen var på dagsordenen havde politikerne vedtaget en strukturplan for Hinnerup Nord. Strukturplanen omfatter stort set hele arealet i trekanten mellem Hinnerup, Haldum og Sandby, og den inddeler området i de fire delområder A, B, C og D.

– Det er sådan, at lokalplanforslaget her er første etape af udbygningen i byområde A i strukturplanen. Og det tager så udgangspunkt i en privat lodsejers ønske om at udvikle et boligområde med tæt-lave boliger, etageboliger og åben-lav boliger med tilhørende, fælles opholdsarealer, fortalte Nils Borring (S), formand for Plan- og Landdistriktsudvalget, på byrådsmødet.

Lokalplanen blev vedtaget med et overvældende flertal. Faktisk var der blot en enkelt stemme imod. Den kom fra Enhedslistens medlem af Plan- og Landdistriktsudvalget, Thake Fogh Cordt.

Han kunne ikke bakke op om lokalplanen, da han ikke mener, at der i planen lægges tilstrækkeligt vægt på bæredygtighed, biodiversitet og grønne energiformer som solenergi.

– Byggebranchen efterlyser klare og konkrete bæredygtighedskrav. En byggebranche der her i efteråret (2023, red.) har forholdt sig til de nationale krav i det nye bygningsreglement og kritiseret reglementet for at være så lempeligt, at der ikke er tale om krav. Når vi ikke stiller krav om bæredygtigt byggeri, så får vi ikke hjulpet de lokale virksomheder, der står på spring med grønne løsninger, sagde Thake Fogh Cordt på byrådsmødet.

LÆS OGSÅ: DISSE DANSKE BYER VOKSER MEST

Lokalplanen giver til mulighed for, at der kan bygges lejligheder i etagebyggeri i to-fire etager, hvor de højeste bygninger skal opføres i den nordøstlige del af lokalplanområdet. Desuden kan der bygges rækkehuse i et-tre etager og parcelhuse i et-to etager på grunde, der dog højst må være 550 kvadratmeter store.

En vejledende ilustrationsplan, der viser, hvordan området kan disponeres. Illustration: Favrskov Kommune.
En vejledende ilustrationsplan, der viser, hvordan området kan disponeres. Illustration: Favrskov Kommune.

I alt bliver der mulighed for at bygge 30 åben-lav boliger, mens det forventes, at der maksimalt kan opføres 122 tæt-lave boliger og mindst 75 etageboliger.

Antallet af tæt-lave boliger og etageboliger afhænger af, hvordan området overordnet disponeres, idet tre delområder er udlagt fleksibelt med mulighed for at opføre enten etageboliger eller tæt-lave boliger.

I forbindelse med udbygningen af området skal der anlægges en del nye trafikanlæg, og regningerne for dem kommer den private bygherre i de fleste tilfælde selv til at hænge på.

Området ejes af det lokale byggefirma Vibe-Huse, der gennem årene har opført omkring 1.400 boliger, hvor de fleste er bygget i og omkring Hinnerup og Aarhus.

Bag byggevirksomheden står familien Gertsen, som gennem selskabet Vibe-Huse Ejendomme også råder over en ejendomsportefølje med 52.000 kvadratmeter boliger, der i det seneste regnskab for 2022/23 er bogført til en værdi på 652 millioner kroner.

AL2bolig har dog også udvist interesse for at bygge i området. Den almene boligorganisation har cirka 5.000 boliger i Aarhus- og Favrskov Kommune, og boligorganisationens Afd. 145 Fuglebakken ligger i tilknytning til lokalplanområdet. Desuden er AL2Bolig allerede i gang med at opføre 75 boliger i Hinnerup.