Få et glimt af nyt, grønt knudepunkt i Aalborg

Når Vejdirektoratet udbygger samkørselspladsen ved Th. Sauers Vej i Aalborg Øst, er der fokus på grønnere mobilitet. Det nye knudepunkt skal blandt andet øge samkørsel og skabe bedre vilkår for bustrafikken.

Den eksisterende samkørselsplads ved Th. Sauers Vej og Universitetsboulevarden i Aalborg Øst skal udvides og optimeres, så det bliver lettere at skifte transportform, når lokale eller besøgende skal til og fra Aalborg.

Frem mod marts arbejder Vejdirektoratet blandt andet på at færdiggøre tegningerne over det nye knudepunkt. Det gør de med rådgivere fra Niras. I en pressemeddelelse fra Vejdirektoratet løfter de nu sløret for knudepunktets mulige fremtoning.

Det primære fokus for projektet er at skabe en optimeret skiftezone for både samkørsel, busser, cykler og eventuelt el-løbehjul. Formålet er at styrke fremkommeligheden på vejene samt skiftet til en grønnere og mere bæredygtig transportform.

Knudepunktet set fra syd med nye toiletbygninger og skiftezone for både samkørsel, busser, cykler og eventuelt el-løbehjul. Visualisering: Niras.
Knudepunktet set fra syd med nye toiletbygninger og skiftezone for både samkørsel, busser, cykler og eventuelt el-løbehjul. Visualisering: Niras.

– Med knudepunktet får vi en bedre og yderst vigtig sammenhæng mellem transportmidlerne. Kører man i bil til Aalborg, kan man skifte til både Plusbus, cykel, løbehjul eller andre mobilitetsformer på den sidste del af rejsen. Ligeledes bliver der blevet endnu bedre forhold for samkørsel end i dag, når man rejser ud af byen, udtaler rådmand Jan Nymark Rose Thaysen (V) fra By og Land i Aalborg Kommune, i meddelelsen.

I projektet er der desuden lagt op til en udvidelse af parkeringsarealet i to områder med mulighed for både kort- og langtidsparkering. Vejdirektoratet vil også gøre klar til el-ladefaciliteter, hvor driften vil blive udbudt eksternt.

Kort over ombygningen af samkørselspladsen i Aalborg Øst, hvor Vejdirektoratet vil udvide med flere parkeringspladser og skabe grobund for en mere bæredygtig mobilitet. Illustration: Vejdirektoratet.
Kort over ombygningen af samkørselspladsen i Aalborg Øst, hvor Vejdirektoratet vil udvide med flere parkeringspladser og skabe grobund for en mere bæredygtig mobilitet. Illustration: Vejdirektoratet.

– Vores forhåbninger med det nye og udvidede knudepunkt er både at skabe en bedre gennemstrømning af trafikken ind og ud af Aalborg og styrke en mere bæredygtig mobilitet. Derudover har vi et stort fokus på, at det skal være et rart og trygt sted at opholde sig, udtaler projektleder Niklas Hovmøller Sørensen, Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet forsøge at skabe en hyggelig og tryg stemning ved at etablere rekreative områder med borde og bænke, grøn beplantning og belysning af hele knudepunktet.

Derudover lægger Vejdirektoratet op til, at det skal være muligt at købe en kop kaffe og afhente pakker. Disse muligheder afhænger dog af, hvem der byder ind på opgaven.

Informationsmøde og udbud i februar

Vejdirektoratet inviterer borgere og brugere af knudepunktet til et informationsmøde i februar, hvor den endelige plan for knudepunktets udformning vil blive præsenteret.

I februar sender Vejdirektoratet anlægsopgaven i udbud, og efter planen starter arbejdet op i løbet af marts. Knudepunktet forventes at stå klar ved udgangen af 2023 med undtagelse af enkelte arbejder.

Læs mere om projektet