Fældede vejtræer hjælper ny skov på vej

Fældede vejtræer bliver lagt ud som dødt ved i Greve Skov for at øge biodiversiteten og hjælpe den unge skov godt i gang.

Denne vinter er 94 vejtræer ved grundejerforeningen Mølletoften blevet fældet, fordi de var svækkede og i fare for at vælte. Når foråret melder sin ankomst, skal de gamle stammer være med til at give biodiversiteten i Greve Skov en god start.  

Det skriver Greve Kommune i en pressemeddelelse.

– Dødt ved fra gamle træer er en mangel i mange skove. Derfor efterlader vi nu de fældede vejtræer i Greve Skov, så de døde grene og stammer kan blive levesteder og fødesteder for mange insekter og svampe, som skoven og den øvrige fauna har brug for, udtaler Hans-Jørgen Kirstein (M), der er formand for Greve Kommunes klima-, teknik- og miljøudvalg.

Det er Naturstyrelsen, der står for skovrejsningen i Greve Skov, og styrelsen har sagt ja tak til alle 94 fældede træer, som skal lægges i skovrejsningsområdet. 

Vejtræernes svækkelse blev undersøgt, fordi et af træerne helt umotiveret væltede, og det viste sig, at træernes rodnet generelt var meget svagt. De 94 træer var 60-70 år gamle sejlerøn. Fældningen af træerne har kostet 150.000 kroner, skriver Greve Kommune.

Greve Skov er aktuelt på 111 hektar og ligger mellem Greve og Karlslunde. Tilplantningen startede i april 2006, og i alt omfatter skovrejsningsområdet 235 hektar. Der er også etableret et 12 hektar stort stort græsningsområde i det, Naturstyrelsen betegner som et “fugtigt strøg”, der går fra Greve Landevej.