Flere udviklere bag projekt med over 500 boliger i Rødovre

Et erhvervsområde i Rødovre skal omdannes til et nyt boligområde med omkring 540 boliger. Et par kendte udviklere er involveret i projektet.

I Rødovre har Alfa Development omdannet en tidligere industrigrund til boligområdet IrmaByen med 1.000 boliger.

Udviklingsselskabet er dog ikke færdige med vestegnskommunen.

For et par år siden anmodede Alfa Development således Rødovre Kommune om en ny lokalplan for et erhvervsområde mellem Fjeldhammervej, Korsdalsvej og Valhøjs Allé.

Området ligger lige ved siden af IrmaByen og omfatter også en kommunalt ejet genbrugsstation.

Kommunalbestyrelsen godkendte i februar 2023 en startredegørelse, men efterfølgende har den nordjyske ejendomsudvikler Calum og Ejendomsselskabet Valhøjs Allé 180, som ejer to andre matrikler i området, også tilsluttet sig ønsket om en byggeretsgivende lokalplan for deres ejendomme.

Derfor skal et samlet lokalplanforslag for området i ti ugers offentlig høring, og hvis alt forløber efter planen, kan lokalplanen blive endeligt vedtaget i november 2024.

For at sikre en samlet udviklingsplan og et boligkvarter, som har en overordnet samlet identitet, har Rødovre Kommune allieret sig med Adept som rådgivere i forbindelse med lokalplanlægningen.

– Visionen er at skabe en ny grøn, levende og mangfoldig bydel for alle generationer, og de nye boliger kommer til at bestå af kvalitets- ejerboliger i forskellige størrelser, udtaler Andreea Kaiser, stifter og medejer af Alfa Development, i en pressemeddelelse.

Erhvervsområde i Rødovre skal omdannes til boligområde. Foto: Rødovre Kommune.
Erhvervsområde i Rødovre skal omdannes til boligområde. Foto: Rødovre Kommune.

Lokalplanforslaget skal muliggøre omdannelsen af et 60.345 kvadratmeter stort erhvervsareal til et nyt boligkvarter.

I området tæt på Vestvolden skal den kommende lokalplan skal give mulighed for, at der kan bygges rækkehuse og lejligheder i etagebebyggelse.

Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet som helhed fastsættes til 85, og der vil for alle områdets fire matrikler blive stillet krav om, at 25 procent af de kommende boliger skal være almene.

Den nye bebyggelse opføres i 16 klynger af to-tre bygninger på to-fem etager.

Målet er, at erhvervsområdet bliver omdannet til “et bilfrit, grønt beplantet og biodiverst boligkvarter med en fælles identitet, som tager hensyn til eksisterende kvaliteter og underbygger ønsket om aktivitet, sundhed og gode fysiske rammer for fællesskaber”.

Den nye bydel bliver grøn og trækker forbindelse til Vestvolden med idrætsanlægget Avarta Boldklub og Absalon Camping som nærmeste naboer. Hele området bliver bilfrit med små grønne stræder og stiger, der skaber et trygt miljø med forskellige uderum, der lægger op til fælles aktiviteter og hygge.

– Natur og biodiversitet er en helt central del af vores udviklingsfilosofi og i tråd med kommunens ønsker for den nye bydel. Som en del af lokalplansforslaget har vi udarbejdet en landskabsstrategi, der tilgodeser både mennesker og natur i langt højere grad, end det er tilfældet for området i dag, udtaler Andreea Kaiser.

Området er i dag næsten 100 procent asfalteret eller belagt med sten. Mængden af asfalt og fliser bliver meget mindre i den nye bydel, og der bliver plads til blomstrende buske, vilde bede og store træer, så biodiversiteten tilgodeses bedst muligt. Regnvandshåndtering er også tænkt ind. Lavninger, der kan fungere som regnvandsbassiner, skaber mulighed for, at nye arter af planter og insekter kan etablere sig over tid.

Den nye bebyggelse skal certificeres til DGNB-Guld. Alfa Development har arbejdet tæt sammen med ABC Rådgivende Ingeniører, Adept arkitekter og bæredygtighedsspecialiser fra Zero Engineering i forbindelse med livscyklusvurderingen og forberedelsen af lokalplansforslaget.

Rødovre Kommune vurderer, at der i alt vil kunne bygges cirka 540 boliger, og det kommende boligområde forventes at få omkring 1.400 beboere.

Så meget må der bygges

Grundene i området ejes af henholdsvis Rødovre Kommune, Alfa Development, Calum og Ejendomsselskabet Valhøjs Allé 180 ved Arjang Farhadpour, Peder Jensen Pedersen, Arash Nouri-Nejad og Arash Farhadpour.

Alfa Development – matrikel 3xp

Alfa Development købte i foråret 2017 ejendommen på Korsdalsvej 111 for 22,5 millioner kroner.

I området må der bygges godt 18.000 kvadratmeter boliger, hvilket svarer til omkring 195 boliger.

Calum – matrikel 3xr

Calum købte sommeren 2023 ejendommen på Valhøjs Alle 190 for knap 107,3 millioner kroner.

I området må der bygges knap 24.400 kvadratmeter boliger, hvilket svarer til omkring 240 boliger.

Ejendomsselskabet Valhøjs Allé 180 – matrikel 3xq

Ejendomsselskabet Valhøjs Allé 180 købte i begyndelsen af 2022 ejendommen Valhøjs Allé 180 for 25 millioner kroner.

I området må der bygges godt 4.900 kvadratmeter bebyggelse, hvoraf godt 2.400 kvadratmeter er eksisterende erhverv. Dertil kommer omkring 1.870 kvadratmeter boligbyggeri, hvilket svarer til omkring 20 boliger.

Rødovre Kommune – matrikel 3c

Rødovre Kommune ejer genbrugsstationen på Valhøjs Alle 182.

I området, der er ejet af Rødovre Kommune, må der bygges knap 6.930 kvadratmeter boliger, hvilket svarer til omkring 82 boliger.

Kilde: Rødovre Kommune.