Udvikler vil bygge over 200 boliger i Rødovre

Som led i udviklingen af Gartnerbyen i Rødovre skal der bygges 200 boliger på Else Sørensens Vej, hvor gammel værkstedsbygning transformeres.

Gartnerbyen er et af seks nye kvarterer i den nye bydel, Bykernen, som skyder op i forlængelse af Rådhuspladsen midt i Rødovre Kommune.

De første tre lokalplaner for Gartnerbyen er allerede vedtaget. I området har blandt andet Heimstaden udviklet en 13.200 kvadratmeter stor ejendom i samarbejde med totalentreprenør RosenfeldtNielsen.

Netop RosenfeldtNielsen ejer grundene på Else Sørensens Vej, hvor endnu et boligprojekt er på tegnebrættet.

Her skal en ny lokalplan give mulighed for en ny karrébebyggelse i fire-seks etager. Desuden skal den sikre bevaring af værkstedsbygningen på Else Sørensens Vej 35. Den gamle bygning skal efter planen omdannes til boliger.

Læs også: Arkitektfirma vinder konkurrence om ny børnehave i Rødovre

På Else Sørensens Vej i Rødovre skal der bygges over 200 boliger. Illustration: Vilhelm Lauritzen Arkitekter.
Illustration: Vilhelm Lauritzen Arkitekter.

I alt giver den kommende lokalplan dermed mulighed for 205 boliger fordelt på henholdsvis 16.070 kvadratmeter i karrébebyggelsen og 1.170 kvadratmeter i den to etager høje værkstedsbygning, mens der ligeledes skal etableres en parkeringskælder.

Tidligere var området en del af Egegårdskvarteret, der er et af de oprindelige industri- og værkstedskvarterer i Rødovre Kommune. Områdets historie skrives ind i arkitekturen på det kommende boligbyggeri, der opføres som en karrébebyggelse langs med Rådhusstien og Else Sørensens Vej.

“Det arkitektoniske udtryk henter inspiration fra områdets industrielle historie og fra Gartnerbyens karrébebyggelser i facadeudtryk og bebyggelsesform, såvel som udformning af udearealer”, fremgår det af referatet fra det seneste møde i Teknik- og Miljøudvalget.

Læs også: Projektudviklere bag over 1.000 boliger på Vestegnen

På Else Sørensens Vej i Rødovre skal der bygges over 200 boliger. Illustration: Vilhelm Lauritzen Arkitekter.
Illustration: Vilhelm Lauritzen Arkitekter.

“Facaden vil fremstå med variation i felter med beton samt med felter beklædt med trælameller og røde teglsten. Alle boliger har adgang til en altan, forhave eller adgang til tagterrasse. Altanerne forskydes og varierer i størrelse med henblik på at skabe et varieret facadeudtryk og gadeforløb”, fremgår det videre.

Ambitionen er desuden, at den samlede klimapåvirkning bliver mindre end 9 kilo CO2-ækvivalenter per kvadratmeter per år, som er det krav, der vil blive stillet i bygningsreglementet i 2027 for bygninger over 1.000 kvadratmeter.

Det opnås blandt andet ved at bevare og ombygge værkstedsbygningen samt ved brug af trælameller på mindst 25 procent af facaden på den nye bebyggelse.

Projektet er tegnet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter. Lokalplanen sendes i offentlig høring i april-maj 2024, og den forventes endeligt vedtaget i august 2024.