Fond køber over 70 hektar jagtejendom til nyt fuglereservat

Fugleværnsfonden har købt godt 70 hektar af Stoubæk Krat med henblik på at etablere et nyt fuglereservat ved Hodsager i samarbejde med Herning Kommune.

I dag overtager Fugleværnsfonden i alt 70,8 hektar af Stoubæk Krat, som ligger lige vest for Hodsager by. Købet er sket med støtte fra Aage V. Jensens Fonde.

Reservatet består af lyng- og enebærhede, egekrat, moser, søer, skov og enge langs Storåen, der snor sig gennem landskabet. Det skriver fonden i en pressemeddelelse.

– Det er en oase af naturrigdom i et ellers meget ensformigt landbrugslandskab. På en enkelt vandretur i det tidlige efterår så jeg traner, stor flagspætte, grønspætte, skovskade, sumpmejse og spætmejse, når jeg kiggede op. Når jeg kiggede ned, så jeg tyttebær, kantareller, snehvid fluesvamp og kvadratedderkop. Jeg så spor af krondyr og rådyr – og så ved jeg, at der er ynglende isfugl, natravn, dobbeltbekkasin, vandrikse, trane og rødrygget tornskade i området, udtaler formanden for Fugleværnsfonden, Martin Iversen.

Ifølge formanden har odderen også hjemme i området, ligesom ulv og bæver er set enkelte gange.

Stoubæk Krat blev fredet i 1975 og arealet, som fonden har købt, har hidtil været en jagtejendom. Det slutter nu, da der på alle fondens arealer er jagtforbud, så dyr og fugle kan leve i fred.

Nu skal fonden i samarbejde med Herning Kommune lave en detaljeret plan for forvaltningen af området – og i fremtiden vil der komme græssende dyr på området, siger fondens jyske naturforvalter, Anna Sünksen.

– Egekrattet er hidtil blevet plejet ved at rydde selvsåede nåletræer og tynde ud i resten af træerne. På heden er der fjernet fyr og birk, der spreder sig og kan kvæle lyngen. Vi synes det kunne være spændende med kvæg og måske heste, der kan græsse på hele området og holde det åbent til gavn for naturen, udtaler hun.

Fugleværnsfonden oplyser, at der er tre parkeringspladser Stoubæk Krat, ligesom der er vandreruter af forskellig længde i området. Fonden anbefaler, at man starter fra den nordlige parkeringsplads ved Rotvigvej og tager den røde rute på cirka fem kilometer. Her kan du på cirka halvanden time nå at opleve alle landskabstyperne.

Fra ruten er der også en bro over Storåen til Hodsager by. I Hodsager findes en lille udstilling om egnens natur og historie. Der er gratis adgang til udstillingen.