Gammelt værtshus i Aalborg bliver til boliger

I november 2019 lukkede værtshuset West-End, der lå på hjørnet af Badehusvej og Borgergade. Nu vil Dahl-Jensen Ejendomme bygge boliger på grunden.

Tidligere lå værtshuset West-End på hjørnet af Badehusvej og Borgergade i en ejendom, som ifølge Nordjyske blev bygget i 1896. Da værtshuset endegyldigt lukkede, besluttede Lars Dahl-Jensen, der ejer ejendommen, ifølge avisen at rive den ned.

– Bygningen er fuldstændigt færdig. Det kan ikke betale sig at renovere det, så da mine lejere opsagde lejekontrakten, besluttede jeg mig for, at der skulle ske noget andet her, sagde Lars Dahl-Jensen, dengang til Nordjyske.

Nu er et stort boligprojekt så på tegnebrættet. Faktisk har det et omfang, så det ikke kun omfatter ejendommen på Borgergade 36, hvor West-End lå. Boligprojektet strækker sig også over adresserne Borgergade 34 og Badehusvej 10-12. Disse ejendomme ejes af henholdsvis Fonden Det Obelske Jubilæumskollegium og Peter Bødker Larsen og Søren Bjerregaard.

De har alle givet Dahl-Jensen Ejendomme fuldmagt til at forelægge boligprojektet for Aalborg Kommune.

Alle eksisterende bygninger på de forskellige grunde er opført mellem 1892 og 1901, og de skal efter planen rives ned. Matriklerne Borgergade 34 -36, Badehusvej 8 sammatrikuleres med Badehusvej 10, og der tilskødes et areal af ejendommen Badehusvej 12, så det fremtidige grundareal vil udgør 1.085 kvadratmeter.

Det planlagte etageboligbyggeri får et samlet areal på 3.325 kvadratmeter, hvoraf 2.800 kvadratmeter vil være boliger, mens 525 kvadratmeter bliver erhverv i form af en vafé og en cykelbutik i stueetagen.

Bebyggelsen er placeret med facaden orienteret mod Borgergade og Badehusvej og med vejadgang fra Badehusvej, fremgår det af et notat fra Aalborg Kommune.

Byggeriet bliver fem-seks etager højt og der bliver plads til 40 boliger på mellem 36 og 129 kvadratmeter. Der etableres desuden 21 parkeringspladser i en parkeringskælder. Byggeriet bliver højest ud mod Borgergade 34–36, mens det trappes ned mod Badehusvej 12.

“Den projekterede bygningsvolumen vurderes til at være tilpasset i området og følger lokalplanens intentioner om, at taghøjden skal følge den eksisterende bebyggelse ved Borgergade 32 og nedtrappes rundt om hjørnet til Badehusvej. Selve hjørnet markeres med en forhøjet tagkonstruktion. Formgivningsmæssigt er der arbejdet med elementer som karnapmotiv i en nyfortolkning, der fremmer boligkvaliteten”, fremgår det af notat fra kommunen.

“Bygningsudformningen adskiller sig på en række punkter fra den stedlige byggetradition. Der er i oplægget lagt op til en meget lys teglsten, og særligt adgangsforholdene til lejlighederne bryder med traditionelle hoveddøre, der åbner op til en trappeopgang”, lyder det videre i notatet, hvor forvaltningen udtrykker ønske om, at projektet bearbejdes, så “det i højere grad optager træk fra den stedlige byggetradition”.

Skitserne til projektet er udarbejdet af Krogh Arkitektur.