Vindblæst græsplæne i Aalborg Øst omdannes til galaktisk fællespark

I anledning af Aalborg Universitets 50-års jubilæum bevilger Spar Nord Fonden penge til Den Galaktiske Fællespark af Kirstine Roepstorff.

Mange store græsplæner ligger øde og ubrugte hen som kedelige undskyldninger for “grønne områder”, men der er nu udsigt til, at man i Aalborg kommer i hvert fald en enkelt græsørken til livs.

I anledningen af Aalborg Universitets 50-års jubilæum har Spar Nord Fonden bevilliget knap 6 millioner kroner til realiseringen af kunstner Kirstine Roepstorffs værk “Den Galaktiske Fællespark”.

Det skriver universitet i en pressemeddelelse.

Parken bliver anlagt på en i dag vindblæst græsplæne på 6.000 kvadratmeter tæt ved Aalborg Universitets bibliotek i Aalborg Øst.

Den skal fungere som et socialt og foranderligt fritids- og studierum i flere niveauer. Der skal være kroge og hjørner til læsning, samtale og spil i et landskab af træer, frugtbuske, stier, farvestrålende lamper og pavilloner, lyder det i meddelelsen.

Den store bevilling kommer i forlængelse af universitetets nye kunststrategi One Campus, der lægger op til, at kunsten på Aalborg Universitet ikke blot skal være udsmykning, men samtidig løse flere større udfordringer på campus, oplyses det.

– Aalborg Universitet skal være et godt og attraktivt sted at være studerende, og derfor ser vi med stor glæde frem til, at Den Galaktiske Fællespark bliver realiseret. Det er manifestationen af One Campus – et område, der vil skabe liv og blive et aktivt mødested for studerende og lokale i Aalborg Øst, udtaler rektor Per Michael Johansen fra Aalborg Universitet.

Anerkendt kunstner bag ny park

Kunstner Kirstine Roepstorff står bag Den Galaktiske Fællespark ved biblioteket på Aalborg Universitet.
Kunstner Kirstine Roepstorff står bag Den Galaktiske Fællespark ved biblioteket på Aalborg Universitet.

Kunstner Kirstine Roepstorff har ifølge Aalborg Universitet tidligere stået bag en række store udsmykningsopgaver og har blandt anet udstillet på Statens Museum for Kunst og Museum of Modern Art i New York.

Hun håber, at Den Galaktiske Fællespark kan danne rammen om både intentionelle og spontane møder.

– Parken har én slags liv om dagen, og når mørket falder på, tændes de farvede lys, og parken forvandles til et nyt landskab, en kulisse af farver og rum. Et gesamtkunstwerk. Som kunster kan jeg skabe muligheder, tegne rammer og foreslå tempoer, men ønsket er selvfølgelig, at de studerende selv tager over og skaber deres helt egen dynamiske gensidige fælleskabsoase, udtaler Kirstine Roepstorff.

Læs også: Nyt bolig- og erhvervsområde i Aalborg Øst

Hos Spar Nord Fonden, der finansierer parken, passer kunstnerens tanker godt ind i fondens vision om “at styrke sammenholdet i lokalsamfundet og gavne store og små fællesskaber”, lyder det i meddelelsen.

– De studerende kan selv definere indholdet, og de kan mødes på tværs af studieretninger og semestre. Samtidig bliver parken åben for alle i lokalområdet, som frit kan benytte dens forskellige rum. På den måde bliver universitetet og lokalområdet forhåbentlig også bragt tættere sammen, udtaler fondsdirektør Bo Uggerhøj.

Kunstprojekt skal gøre det nemmere at finde vej

Kunstværket Flags of Knowledge af Hesselholdt & Mejlvang.
Kunstværket Flags of Knowledge af Hesselholdt & Mejlvang.

Udover Den Galaktiske Fællespark kan de studerende og ansatte på Aalborg Universitet glæde sig over, at yderligere to fonde – Det Obelske Familiefond og Salling Fondene (Købmand Herman Sallings Fond) – har bevilget henholdsvis 2 millioner kroner og 1 million kroner til realiseringen af yderligere et kunstprojekt på campus.

Det drejer sig om Hesselholdt & Mejlvangs værk Flags of Knowledge. Værket består af farvestrålende flagstænger med flag og vindfløje opsat på busstoppesteder.

De første spadestik til både Den Galaktiske Fællespark og Flags of Knowledge bliver taget her i foråret, oplyser universitetet.

Om Den Galaktiske Fællespark

Kunstner: Kirstine Roepstorff
Bevilling: 6 millioner kroner fra Spar Nord Fonden

Om værket: Parken anlægges på græsplænen i området mellem Kroghstræde 3 og Bertil Ohlins Vej.

Intentionen med Den Galaktiske Fællespark er at skabe et socialt – og foranderligt fritids- og studierum, som skal være:

  • et møde- og hæng-ud sted med masser af kroge og rum til samtaler, spil, leg, læsning, samarbejde og afslapning
  • et nyt landskab, hvor man kan gå på opdagelse
  • en ny natur, der afskærmer, beskytter, giver plads og nærer sind, nerver, og maver
  • en stimulans med biodiversitet til mennesker, dyr og insekter på AAU

Den Galaktiske Fællespark indeholder mange former for kunstneriske greb, som alle er funktionelle kunstværker i deres egen ret.  Parken er desuden rig på træer, planter, buske og vilde græsser, hvoraf meget kan sankes, spises og drikkes.

Udover studerende er håbet, at områdets lokale beboere også vil få glæde og gavn af parken.

Om Flags of Knowledge

Kunstner: Hesselholdt & Mejlvang
Bevilling: 2 millioner kroner fra Det Obelske Familiefond og 1 million kroner fra Salling Fondene (Købmand Herman Sallings Fond)

Om værket: Flags of Knowledge er et omfattende site-specific forløb af farvestrålende flagstænger med flag og vindfløje.

Formålet er at skabe forbindelse i campusområdet og fremhæve de forskellige lokaliteter, så det er nemmere at finde rundt.

Der er tale om en sammenhængende, men også knopskydende installation, der har til formål at knytte universitetet tættere sammen og understøtte identitet og tilhørsforhold.

Kilde: Aalborg Universitet.