Greve Kommune sender byggeri af børnehave ved Greve Borgerhus i udbud. Foto: PR.
Greve Kommune sender byggeri af børnehave ved Greve Borgerhus i udbud. Foto: PR.

Greve Kommune har i samarbejde med Niras og Nova5 Arkitekter udarbejdet et byggeprogram for en ny integreret daginstitution til 150 børn ved Greve Borgerhus Institutionen skal have plads til fire børnehavegrupper med hver 22 børn og fire vuggestuegrupper med hver 15 børn.

Den 15. maj vedtog byrådet, at byggeriet skal i udbud, så totalentreprenøren kan blive udvalgt før nytår. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Formand for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Hans-Jørgen Kirstein (uden for parti), glæder sig over beslutningen og ser frem til, at entreprenøren er fundet og byggeriet kan gå i gang.

– Det bliver et spændende byggeri med fokus på bæredygtige løsninger og multifunktionalitet, så borgerhusets brugere også kan gøre brug af lokalerne så vidt muligt. På den måde kan vi skabe værdi for flere borgere på tværs af alder, udtaler formand for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Hans-Jørgen Kirstein.

Daginstitutionen skal bygges i to plan, og det samlede etageareal bliver op til 1.500 kvadratmeter.

Den nye institution skal desuden placeres i den nordvestlige del af parken, hvor der lige nu er pavilloner til ukrainske flygtninge, som i stedet flytter til pavilloner ved Klub Godset.

Udbudsbekendtgørelsen offentliggøres den 29. maj 2023. Udvælgelse af de prækvalificerede vil ske den 10. august 2023, og herefter vil forhandlings- og tilbudsfasen forløbe i efteråret 2023. Offentliggørelse af vinderen er planlagt til den 4. december 2023.

Der er i alt afsat 58 millioner kroner til byggeriet, som forventes at være klar til de første børn i marts 2026.

Udbudskriterier for den kommende daginstitution i Greve

Byggeprogrammet udbydes i totalentreprise. Projektet udbydes efter proceduren “udbud med forhandling”.

Der prækvalificeres fire totalentreprenører efter EU-udbudsreglerne på baggrund af relevante referencer og erfaringer med byggeprojekter af tilsvarende karakter i indhold og størrelse, det vil sige daginstitutioner eller tilsvarende byggerier, og tilsvarende arbejdsformer og økonomiske nøgletal.

I udvælgelse af totalentreprenørerne indgår tilsvarende krav til referencer og erfaring fra de tilknyttede rådgivere. Udbudsmaterialet udsendes i forbindelse med prækvalifikationen. Ved evalueringen af tilbuddene vil der blive anvendt en pointmodel, hvor tilbuddene bedømmes på følgende underkriterier: Pris, organisation og kompetencer, procesbeskrivelse og projekt.

Totalentreprenøren vælges i henhold til nedenstående udbudskriterier:

  • Point fra omregningen af priser ganget med 30 procent
  • Point fra bedømmelsen af organisation og kompetencer ganget med 10 procent
  • Point fra bedømmelsen af procesbeskrivelse ganget med 10 procent
  • Point fra bedømmelsen af projektet ganget med 50 procent

Kontrakten tildeles til den tilbudsiver, som har den højeste samlede pointscore.

Der accepteres ikke tilbud med en samlet tilbudssum, der er lavere end 39 millioner kroner.

For tilbud højere end 42 millioner kroner fratrækkes 4,0 point per 1 million kroner ned til 0 point, som gives for tilbud på 43 millioner kroner. Der accepteres ikke tilbud med en samlet tilbudssum, der er højere end 43 millioner kroner.

Samtlige tilbudsgivere, som afleverer et konditionsmæssigt tilbud, vil modtage et engangsvederlag på 200.000 kroner. Vederlaget modregnes ikke i den vindende entreprenørs honorar for den videre projektering.

I forbindelsen med tilbudsevalueringen er der nedsat en bedømmelseskomité bestående af repræsentanter fra Greve Kommune bistået af eksterne rådgivere og specialister i nødvendigt omfang.

Kilde: Greve Kommune.