Harald Nyborg på vej til Teknologiparken i Aabybro

Ny lokalplan baner vejen for flere butikker og restauranter i Teknologiparken i Aabybro. Blandt andet er Harald Nyborg på vej med en butik i området.

Aalborgensere på vej hjem fra stranden i Blokhus eller fra Fårup Sommerland med sultne børn på bagsædet har måske til tider ladet sig friste af at lade McDonald’s i Aabybro stå for aftensmaden.

Fastfoodkæden ligger nemlig lige ud til Aalborgvej i Teknologiparken i Aabybro, hvor blandt andet Jysk, Thansen og Ingo også er til stede. Og der kan være flere store butikker på vej i området.

Hen over sommeren var en lokalplan for området i offentlig høring, og den er nu endeligt vedtaget af politikerne i kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune.

Lokalplanen og kommuneplantillægget dækker det eksisterende erhvervsområde på Teknologiparken og Nordstjernevej i Aabybro. Den er udarbejdet, for at udvide den samlede arealramme for udvalgsvarebutikker fra 4.000 kvadratmeter til 11.000 kvadratmeter, og udvider afgrænsningen af aflastningsområdet til at omfatte Nordstjernevej. Lokalplanområdet er på 14 hektar, hvoraf det meste ligger i byzone, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

– Det er en naturlig udvikling af Aabybro, at der kommer flere og større udvalgsbutikker med videre i området. I takt med, at byen vokser, så bliver området også mere interessant for virksomheder og detailhandlen, udtaler borgmester i kommunen, Mogens Christen Gade (V), i meddelelsen.

De høringssvar, der kom ind i forbindelse med den offentlige høring, har givet anledning til at øge den tilladte bygningshøjde fra oprindeligt 8,5 meter til 9,2 meter. Og den tilladte bebyggelsesprocent øges fra 40 procent til 50 procent. Der er blandt andet kommet et høringssvar fra Tom Jakobsen A/S, som afslører, at virksomhederne skal stå for en ny butik til detailkæden Harald Nyborg.

Lokalplanen muliggør, at området kan bruges til undervisningsinstitution, tankstation, spisested, kontor- og serviceerhverv, lettere industri, værksteds- og håndværksvirksomheder og store udvalgsvarebutikker, butikker med særligt pladskrævende varegrupper, og en mindre dagligvarebutik/kiosk i forbindelse med en tankstation.

Der stilles fortsat krav om, at udvalgsvarebutikker skal være mindst 800 kvadratmeter. Dog øges den maksimale butiksstørrelse til 4.000 kvadratmeter.