Himmerland Boligforening sætter byggeri for 140 millioner på pause

Mangel på arbejdskraft og ikke mindst stigende priser på byggematerialer som følge af corona og krigen i Ukraine har sat især den almene boligsektor under pres.

I kølvandet på genåbningen af samfundet efter den lange coronapause stod det hurtigt klart, at blandt andet byggebranchen var voldsomt under pres – og at det ville smitte af på den almene boligsektor, skriver Himmerland Boligforening i en pressemeddelelse.

Og som om coronakrisen ikke var slem nok, blev der den 24. februar føjet ekstra rynker til panderne hos boligforeningens direktør, da Rusland indledte invasionen af Ukraine.

– Vi befinder os nu i en situation, hvor der er historisk stor mangel på byggematerialer, hvilket giver længere leveringstider og presser priserne markant opad. Og det giver os betydelige udfordringer, såvel hvad angår igangværende renoveringer og nybyggerier som med hensyn til påtænkte byggeprojekter. For vores vedkommende er konsekvensen nu, at projekter til en anskaffelsessum på cirka 140 millioner kroner er sat på pause, siger direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening.

Stigende olie- og gaspriser gør produktion og transport af byggematerialer dyrere. Der er omfattende prisstigninger på blandt andet stål, glas, gips, aluminium, cement, isoleringsmaterialer og træ – for eksempel er råstål steget med op til 80 procent siden krigsudbruddet, skriver Himmerland Boligforening.

Ifølge boligforeningen er det ikke usædvanligt, at priserne stiger fra dag til dag. Og visse produkter såsom egetræ kan slet ikke fås i øjeblikket. Dertil kommer, at leverandører og fagentreprenører regulerer priser på ordrer, der allerede er afgivet, ligesom de er meget tilbageholdende med at give priser, der rækker blot nogenlunde fornuftigt ud i fremtiden, lyder det.

Og oven i det kommer så, at mange af dem er nødsaget til at tage forbehold for forsinkelser. Læg dertil så godt som fuld beskæftigelse inden for byggeri og anlæg – så har vi, hvad flere christiansborgpolitikere har betegnet som “en akut krise”.

– Man kan mene, at vi blot kan vente på, at problemerne driver over. Men det går ikke. Humlen er jo, at hvis vi ikke opfører de allerede planlagte boligbyggerier, bliver der en alvorlig mangel i fremtiden. Fordi byggeri – ikke mindst hvis det skal være både godt og billigt – tager tid, bliver der mangel på billige lejeboliger om 10 år, hvis vi ikke bygger dem nu, siger Ole Nielsen.

Himmerland Boligforenings direktør glæder sig over, at der generelt er opmærksomhed på problematikken i Folketinget.

– Det er jo også regeringens plan, at der skal bygges flere billige boliger og at der skal gøres en ekstra indsats for at etablere og udbygge blandede byer. Det har vi haft held med at gøre i Aalborg, men ambitionen om den blandede by er en illusion, hvis ikke der også fortsat bliver bygget alment parallelt med det private boligbyggeri. Derfor er opfordringen til Christian Rabjerg Madsen i hans egenskab af ny minister for boligområdet: Skrid til handling – og gør det nu, lyder det fra Ole Nielsen.

Ifølge Ole Nielsen vil det kunne være med til at afhjælpe i hvert fald en del af problemet, hvis Folketinget beslutter sig for en midlertidig forhøjelse af det såkaldte maksimumbeløb. Dette beløb er et udtryk for den maksimale pris, det må koste at opføre en kvadratmeter alment boligbyggeri.

– Forhøjes maksimumbeløbet – for eksempel i et år eller to – vil det give os mere råderum, så vi kan gennemføre byggeprojekter, også selvom de grundet aktuelle eksterne forhold bliver dyrere end oprindeligt budgetteret, pointerer Ole Nielsen.