Husbygger bag knap 100 nye boliger i Skævinge

HusCompagniet står bag yderligere 94 boliger i området omkring Dyremosegård ved Skævinge. Lokalplanforslaget for de nye huse er på vej i høring.

Hillerød Kommune solgte i januar 2022 Dyremosegård ved Skævinge til HusCompagniet, som allerede har bygget boliger på et tilstødende areal.

Snart kan endnu flere huse derfor være på vej. I næste uge kommer et lokalplanforslag for selve det 80.000 kvadratmeter store areal, hvor gården ligger, i offentlig høring. Det besluttede politikerne i byrådet den 29. november 2023.

– Jeg kan røbe, at os der sidder i ABC-udvalget (Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, red.), vi glæder os til at høre, hvad borgerne har at sige om området derude, sagde formand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, Dan Riise (V), på byrådsmødet.

I lokalplanområdet skal der efter planen bygges 94 boliger i form af gårdhavehuse, dobbelthuse og lejeboliger.

Boligerne bliver fordelt på tre særskilte boligområder, der arkitektonisk vil adskille sig fra hinanden. Alligevel bindes områderne sammen af to elementer, fremgår det af referatet fra byrådsmødet. Alle boliger i de tre områder får røde tegltage samt grønne vinduer og døre, lyder det således.

Gårdhavehusene udformes som vinkelhuse og placeres samtidig vinkelret på hinanden, mens dobbelthusene placeres på rækker. Lejeboligerne placeres i fem gårdbebyggelser i det område, hvor Dyremosegård ligger i dag.

Lokalplanen for projektet sendes i høring fra den 5. december 2023 til den 30. januar 2024.

Også Boligselskabet Nordsjælland er aktive med boligbyggeri i området.

Fakta om det nye boligområde

Lokalplanen er udarbejdet med udgangspunkt i HusCompagniets projektforslag og består tre delområder med tre forskellige bebyggelsesstrukturer.

Delområde 1: Her etableres 24 gårdhavehuse. Husene ligger på fire rækker med henholdsvis to, fem, seks og 11 boliger i hver række. Boligerne fordeles, så haverne orienteres mod sydvest.

Boligvejen placeres centralt i bebyggelsen og leder med fire forgreninger ud til boligernes forhaver og indkørsler. For enden af den centrale boligvej etableres et større grønt areal, der smelter sammen med den grønne kile.

På dette areal etableres en fælles naturlegeplads. Fra legepladsen leder stier ud i de to grønne kiler og forbinder dermed området med de øvrige delområder og det nye boligområde syd for lokalplanområdet.

Delområde 2: Her etableres 21 boliger bestående af 10 dobbelthuse og et enkelt fritliggende hus.

Dobbelthusene forskydes en smule fra hinanden, så der skabes nicher i for- og baghaver.

Haverne er orienteret mod vest. Boligerne forsynes af en enkelt boligvej, hvorpå de integrerede garager ligger vinkelret.

Delområde 3: Her opføres samlet set cirka 49 lejeboliger hvoraf cirka 25 er på 85 kvadratmeter og 24 er på 100 kvadratmeter.

Boligernes struktur betegnes af bygherre som fem gårdbebyggelser. Disse er placeret omkring en cirkulær boligvej, der omkranser et stort fællesareal. Rundt om boligvejen er tre parkeringsarealer placeret.

På det centrale fællesareal etableres et 70 kvadratmeter stort orangeri, der skal fungere som områdets fælleshus, samt et areal til boldspil.

Ligeledes placeres der centralt i bebyggelsen et stort orangeri. Orangeriet med tilhørende pergola får et samlet areal på cirka 110 kvadratmeter og etableres på det eksisterende fundament af Dyremosegårds hovedhus.

Kilde: Hillerød Kommune.