Hvidovre Kommune tager nu næste skridt i arbejdet med at sikre levesteder for flere planter og insekter. Forsøg med afbrænding af områder med græs vil finde sted i løbet af marts måned – første gang ved Avedøresletten på et område mellem Hvidovre-Avedøre Rideskole og Vestvolden. Hvis vejret tillader det, vil det ske tirsdag den 14. marts. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

– Vi sætter skilte op i området, så naboerne og brugerne er orienteret, og vi sørger for kun at brænde af, hvis der er vindstille, og røgen ikke kommer til at genere beboerne i Avedøre Landsby, fortæller natur- og vandløbsmedarbejder i Hvidovre Kommune Steen Roed.

Han forklarer, at når det tørre græs bliver brændt af, giver det plads til, at andre lyskrævende planter kan få plads, og at afbrænding ligesom ”slingre-slåning” og andre metoder, som kommunen bruger, i sidste ende gerne skulle give en mere varieret sammensætning af planter og flere forskellige insekter.

Medarbejderne i Vej & Park vil blive uddannet i afbrænding, og når kommunen brænder græs af i udvalgte områder, vil det foregå efter alle sikkerhedsforskrifter. Der vil være ekstra mandskab til stede, ligesom der vil være en vandvogn, så ilden hurtigt kan slukkes.

Afbrænding som naturpleje er blandt andet kendt fra hede-områder i Jylland og fra Sverige, og i løbet af de senere år har blandt andet Stevns og Rudersdal kommuner haft gode erfaringer med metoden.

– Der har man set, at der generelt er kommet en større diversitet og en større andel af blomstrende urter på områder, der tidligere har været domineret af græs, siger kommunens natur- og vandløbsmedarbejder.

Hvis Hvidovre Kommunes første erfaringer med afbrænding bliver positive, vil metoden også blive brugt andre steder i Hvidovre, blandt andet i Kystagerparken.

Borgerne vil blive informeret via blandt andet facebook, hvidovre.dk og Hvidovre Avis forud for afbrænding i et område.