Oversigtskort fra lokalplanforslaget: Hvidovre Kommune.
Oversigtskort fra lokalplanforslaget: Hvidovre Kommune.

Med en ny lokalplan skal bevaringsværdige bygninger Hvidovre Torv samt den nordligste del af Hvidovregade sikres. Samtidig skal planen dog muliggøre nybyggeri, renoveringer og til- og ombygninger.

– Vi ønsker at passe på et område af byen, som har en særlig kulturhistorisk værdi, og som betyder meget for mange mennesker. Men vi ønsker også at give muligheder for nybyggeri og renovering i området. For set med nutidens øjne er det som om, torvet mangler noget. For eksempel er vi flere, som godt kunne tænke os mere plads til udeservering og nye, publikumsorienterede erhverv, siger borgmester i Hvidovre, Helle Adelborg (S), i en pressemeddelelse.

Ifølge pressemeddelelsen er det blandt andet blevet foreslået, at nybyggeri langs Hvidovregade skal passe ind i den byggetradition, der er i forvejen, så området kan bevare karakteren af landsby. Derfor stilles der krav til ting som husenes farver, taghældning og placering på grunden.

Lokalplanen skal desuden give mulighed for at indrette publikumsorienterede serviceerhverv som butikker, restauranter, caféer og frisører i stueetagerne i ejendommene ved Hvidovre Torv samt mulighed for serviceerhverv i boligerne på de overliggende etager.

Lokalplanen har været i offentlig høring frem til i dag. Alle høringssvar vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen inden den endelige politiske behandling af lokalplansforslaget.

Senere vil der blive igangsat en særlig visionsproces for selve torvet.

Hvidovre Torv blev anlagt i sin nuværende form i 1952, og udgør i dag starten på Hvidovregades slyngede gadeforløb. Før torvet blev anlagt, lå en firlænget gård med navnet Nørregaard og nogle huse. I dag er det kun gadeforløbet i Hvidovregade, Rytterskolen, Hvidovre Kirke, skolebygningen ved Bytoften samt enkelte længehuse, der vidner om tiden, hvor Hvidovre var en mindre landsby, fremgår det af lokalplanforslaget.

På Hvidovre Torv 7 ligger kommunens ældste etagebyggeri. Ejendommen, der går under navnet Lykkens Minde, blev bygget af tømrer Carl Sofus Pedersen som boligejendom i 1899, men blev hjemsted for Hvidovres første kommunekontor i 1908-1924. Bebyggelsen fremstår dog stærkt ombygget, fremgår det videre.

Derudover ligger der blandt andet et landsbyhus i traditionel byggeskik, med hvidpudset facade og stråtag, der er opført i 1777, på Hvidovrevej 7.