Byplanlægger Elisabeth Jeppesen står i spidsen for planlægning og byudvikling hos KHR Architecture. Foto: PR.
Byplanlægger Elisabeth Jeppesen står i spidsen for planlægning og byudvikling hos KHR Architecture. Foto: PR.

Elisabeth Jeppesen skal stå for planlægning og byudvikling hos KHR Architecture. Det oplyser den københavnske tegnestue, der blandt andet er aktuelle med et større projekt i Hvidovre, i en pressemeddelelse.

– Det er ikke noget nyt, at vi hjælper vores kunder med myndighedsarbejdet, men vi oplever en stigende kompleksitet på området, som vi gerne vil imødekomme med helt specialiserede kompetencer. Jeg er derfor rigtig glad for, at vi har fået Elisabeth i front for vores ydelser inden for planlægning og byudvikling, hvor vi understøtter vores kunder lige fra screening af markedet for passende arealer til udarbejdelse af lokalplaner og konkrete skitseprojekter, udtaler designdirektør og KHR-partner Torben Juul.

Elisabeth Jeppesen er uddannet arkitekt med speciale inden for byplanlægning. Hun har beskæftiget sig med kommune- og lokalplanlægning gennem de sidste 11 år, hvor hun har arbejdet med byplanlægning i kommunalt regi, hos brancheorganisationen Dansk Byplanlaboratorium og i den private sektor, skriver KHR Architecture.

– Hendes baggrund fra både kommunalt og privat regi betyder, at hun kender vores kunders udfordringer og muligheder i forhold til myndighedernes krav og det lokalplanarbejde, der er grundlaget for realisering af ethvert nyt projekt, siger Torben Juul.

KHR Architectures nye byplanekspert, Elisabeth Jeppesen, peger selv på, at byplanområdet er præget af tværfaglighed og samarbejde.

– Jeg har lært meget ved at sidde på begge sider af bordet, og den erfaring bruger jeg til at skabe tillid i samarbejdsrelationerne og gensidig forståelse for de forskelligrettede perspektiver, som næsten altid er til stede i projektudvikling og lokalplanprocesser. Jeg har et godt strategisk overblik, indsigt i relevant lovgivning samt ikke mindst i praksis på området og glæder mig til at få de kompetencer i spil, så flere af KHR Architectures kunder kan få et solidt afsæt for deres projekter og komme effektivt fra start, udtaler hun.

KHR Architecture er ejet og ledet af administrerende direktør Lars Kragh, teknisk direktør Henrik Danielsen, kreativ direktør Janina Zerbe og kreativ direktør Mikkel Beedholm, designdirektør Torben Juul og direktør for bygherrerådgivningen, Peter Nielsen.

Virksomheden havde i 2021 omkring 80 ansatte. I 2020 havde virksomheden et overskud efter skat på 47,6 millioner kroner, men i coronaåret 2021 fik KHR Architecture et underskud efter skat på 22,4 millioner kroner, og selskabets tidligere bankforbindelse valgte at opsige engagementet med virksomheden. I marts 2022 trådte selskabet i rekonstruktion. Partnerkredsen blev udvidet, og eksisterende og nye ejere indskød 5 millioner kroner i egenkapital.