Kvong Mose er et af de områder i Varde Kommune, der allerede er blevet genetableret som vådområde. Foto: Varde Kommune.
Kvong Mose er et af de områder i Varde Kommune, der allerede er blevet genetableret som vådområde. Foto: Varde Kommune.

Ifølge Varde Kommune står lavbundsjorde for halvdelen af landbrugets samlede CO2-udledning. Derfor har regeringen en ambition om at udtage 100.000 hektar lavbundsjord til genopretning af vådområder inden 2030.

Varde Kommune er derfor i gang med at planlægge og etablere over 1.700 hektar, der vil skabe en markant CO2-reduktion og bidrage til at nå regeringens mål, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Men potentialet strækker sig ifølge kommunen længere end landbruget. Eksempelvis er der i Varde Kommune cirka 1.500 fritidsejendomme og hobbylandbrug, hvor ejerne råder over store jordarealer. Disse arealer er oplagte kandidater til at skabe natur, der er til gavn for klimaet og biodiversiteten, men ejerne har indtil nu manglet et incitament.

LÆS OGSÅ: KÆMPE NATURPROJEKT PÅ VEJ VED KONGEÅEN

– Vi ønsker alle en grønnere fremtid, og i Varde Kommune har vi et godt og tillidsfuldt samarbejde med lodsejere. Men hvis vi skal nå regeringens mål om at udtage 100.000 hektar lavbundsjord inden 2030, kræver det, at vi giver landmændene og de private jordejere et stærkt incitament for at udtage arealer til lavbundsprojekter og andre naturprojekter til gavn for klimaet og biodiversiteten, udtaler Mads Sørensen (V), borgmester i Varde Kommune.

Dansk Industri og Danmarks Naturfredningsforening foreslår i et nyt fælles udspil, at skattefritage naturbeskyttede arealer for at øge incitamentet til at skabe natur på private arealer.

– Vi har brug for at tænke nyt, og her kommer Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Industri med et konkret forslag, som er værd at kigge nærmere på, lyder det fra borgmesteren i Varde.