Natura 2000-områderne i tredje generation af Natura 2000-planerne. Kort: Miljøministeriet.
Natura 2000-områderne i tredje generation af Natura 2000-planerne. Kilde: Miljøministeriet.

Danmark har i alt 257 Natura 2000-områder med blandt andet truede ynglefugle og naturtyper som den danske klithede og strandeng. Områderne strækker sig over 3.800 kvadratkilometer på land og 29.230 kvadratkilometer på havet. Det oplyser Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

Danmark er forpligtet til at udarbejde forvaltningsplaner for hvert af områderne for at sikre, at biodiversiteten og naturen trives i områderne, og at arterne og naturtyperne kan opnå såkaldt god tilstand.

LÆS OGSÅ: PRESSET BIODIVERSITET KRÆVER DEN STØRSTE AREALOMLÆGNING I DANMARK I NYERE TID

– Vi står i en biodiversitetskrise, hvor vi mister arter hurtigere end nogensinde før. Derfor vil vi med de nye planer bidrage til, at vi holder hånden under biodiversiteten og f.eks. i højere grad give naturen mulighed for at passe sig selv. Vi skal standse tilbagegangen af biodiversiteten i den danske natur, og her er Natura 2000-områder helt centrale, udtaler miljøminister Magnus Heunicke (S).

De planer, som Miljøministeriet nu offentliggør, gælder for de kommende seks år. Planerne indeholder langsigtede mål og indsatser for naturområderne, der skal gennemføres inden 2027, skriver ministeriet.

Planerne kan findes her.

Der er to nye elementer i Natura 2000-planerne:

  1. Nye målsætninger, der giver bedre muligheder for vildere naturforvaltning i områderne, så nogle af naturens egne dynamikker kan genetableres, og giver øget fleksibilitet i, hvor der kan kompenseres for eventuelle andre samfundsnødvendige aktiviteter.
  2. Tilstræbe størst mulig synergi mellem biodiversitet og indsats for udtagning af lavbundsjorde, så udtag af lavbundsjorde kan bidrage til at skabe bufferzoner om sårbar natur og levesteder for arter.

Derudover er der i planerne stadig opmærksomhed på at sikre den eksisterende natur, sikre forstyrrelsesfrie områder og bekæmpe invasive arter.

Fakta om Natura 2000

  • Natura 2000 består af et netværk af beskyttede naturområder i EU. Formålet er at sikre Europas mest værdifulde og truede planter og dyr samt naturtyper.
  • Natura 2000-planerne er planer for, hvordan EU-medlemslandenes vigtigste natur sikres, herunder i Danmark. Det er op til det enkelte EU-land at udarbejde planer og langsigtede mål for, hvordan de enkelte naturtyper og arter kan bidrage til målet om en “gunstig bevaringsstatus”.
  • Der er udarbejdet Natura 2000-planer for 257 naturområder (Natura 2000-områder) i Danmark. Hver plan sætter rammen for den naturindsats, der skal gennemføres i området i perioden 2022-27.

Kilde: Miljøministeriet.