Marker mellem Roskilde og Svogerslev omdannes til natur

Roskilde Kommune ejer en række marker mellem Roskilde og Svogerslev. De skal nu omdannes til natur som en del af "Den Grønne Ring".

Ifølge en pressemeddelelse fra Roskilde Kommune er der meget mere natur mellem Roskilde og Svogerslev på tegnebrættet.

Kommunen ejer en række marker mellem Roskilde og Svogerslev, hvor aftalen om bortforpagtning nu ikke er forlænget. Fra årsskiftet bliver de til natur, der skal skabe spændende oplevelser i “Den Grønne Ring” i den vestlige del af kommunen.

– De her arealer giver os virkelig mulighed for at udvikle Den Grønne Ring omkring Svogerslev og Roskilde. Nu skal vi bruge resten af året på at diskutere med alle interesserede, hvordan vi kan skabe et nyt sammenhængende naturområde i området, siger formand for Klima- og Miljøudvalget, Jonas Bejer Paludan (EL) i meddelelsen.

Overordnet er det tanken, at de kommunale arealer udtages af intensiv landbrugsdrift og i stedet skal gro til, mens de naturlige vådområder og vandhuller genskabes. Det gavner både biodiversiteten og giver en reduktion i CO2-udledningen fra arealerne.

– Jorden her skaber en grøn-blå korridor, der knytter Boserup Skov, Rørmosen, Hørhusene, Dømmesmose og Langengen i Svogerslev sammen. Samtidig skal vi se på, hvordan vi skaber en let adgang til naturen med nye stier, som sammenkobles til de eksisterendes, udtaler Jonas Bejer Paludan.

Arbejdet med at planlægge for de nye naturarealer går i gang, samtidig med at lokale beboere, brugergrupper og andre interessenter inviteres til at deltage i dialogen om udviklingen.

Der vil være møder med lokale brugergrupper, beboere og interesseorganisationer, som kan være med til at generere idéer ud fra deres lokalkendskab, skriver kommunen.