Ny børnehave i Frejlev på tegnebrættet. Visualisering fra lokalplanforslaget.
Ny børnehave i Frejlev på tegnebrættet. Visualisering fra lokalplanforslaget.

En ny lokalplan skal give mulighed for at opføre en daginstitution til både børnehave- og vuggestuebørn i den vestlige del af Frejlev tæt ved Nibevej. Der bor ifølge Danmarks Statistik godt 3.000 indbyggere i den lille by sydvest for Aalborg. Gennem de seneste 10 år er Frejlev således vokset med over 400 indbyggere.

– Det kommer nok ikke bag på ret mange af jer, at Frejlev er en by, der er populær, og folk vil rigtigt gerne bo derude, sagde by- og landskabsrådmand Jan Nymark Thaysen (V), da politikerne i byrådet den 28. november 2022 besluttede at sende et lokalplanforslag for den kommende børnehave i offentlig høring.

Gennem de seneste 10 år er antallet af børn i alderen 0-6 år vokset fra 286 i 2013 til aktuelt 336. Lokalplanen skal give mulighed for, at der kan bygges en ny institution med plads til 60 børnehavebørn og 30 vuggestuebørn.

“Daginstitutionen tænkes som en bynær børnehave. Samtidig er der mulighed for at udnytte de naturmæssige og landskabelige kvaliteter, som er i området. Derfor er det vigtigt, at daginstitutionen integreres i det omkringliggende landskab”, fremgår det af lokalplanforslaget.

Institutionen skal opføres på en 6.000 kvadratmeter stor grund, som egentligt var tiltænkt boligbebyggelse. Lokalplanen giver mulighed for en institutionsbygning på maksimalt 950 kvadratmeter med tilhørende legeplads samt parkeringsarealer. Der bliver vejadgang til den nye børnehave fra Else Marie Pades Vej.

Bygningen skal opføres i træ eller en kombination af tegl og træ. Træ skal dog være det primære materiale. Tagene skal begrønnes, så bebyggelsen “harmonerer med områdets naturmæssige og landskabelige omgivelser”, fremgår det af lokalplanen. Bygningen må kun opføres i én etage.