I går meddelte den svenske og den danske regering, at de nu er blevet enige om en ny Øresundsaftale, som regulerer skatter og pensioner for de 19.000 pendlere, der arbejder og ansætter på den anden side af den svensk-danske grænse. Ambitionen er, at aftalen skal underskrives til sommer og træde i kraft i 2025.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Greater Copenhagen.

– Med aftalen har vi taget yderligere et skridt mod at fremtidssikre regionen som en attraktiv metropol for både mennesker og virksomheder. Jeg vil også takke både de svenske og danske ministre, der har engageret sig i at skabe et enklere og mere retfærdigt skattesystem, udtaler Lars Gaardhøj (S), formand for Greater Copenhagen og regionsformand i Region Hovedstaden.

Øresundsaftalen blev indgået i 2003. Ifølge Greater Copenhagen er aftalen med årene og i takt med udviklingen på arbejdsmarkedet blevet forældet.

Det blev især tydeligt under pandemien, da aftalen ikke var tilpasset til eksempelvis hjemmearbejde. Den forældede aftale har gjort det svært og kompliceret at ansætte og tage job på tværs af grænsen.

Den har dermed hæmmet det fælles dansk-svenske arbejdsmarked, lyder det fra Greater Copenhagen, som i en ny rapport påpeger, at der med den nye aftale og andre arbejdsmarkedstiltag kan skabes samfundsøkonomiske gevinster for 1,3 milliarder kroner.

En anden faktor er, at Sverige har arbejdsløshed, mens Danmark har brug for arbejdskraft. Dansk Industri og andre har længe efterlyst tiltag, der kan gøre det lettere for danske virksomheder at få adgang til svensk arbejdskraft.

– I København mangler vi arbejdskraft, mens Sydsverige har høj ledighed. Det skal vi simpelthen udnytte bedre, og derfor har vi i Greater Copenhagen arbejdet hårdt på at gøre det endnu lettere at kunne ansætte og tage job på tværs af Øresund. Den nye skatteaftale muliggør netop det, og derfor er det her en rigtig god nyhed for København, udtaler Sophie Hæstorp Andersen (S), næstforkvinde i Greater Copenhagen, overborgmester i Københavns Kommune.

I den nye aftale har regeringerne imødekommet ønskerne fra Greater Copenhagen ved at inkludere offentligt ansatte i aftalen på lige fod med ansatte i den private sektor og ved at forenkle reglerne for hjemmearbejde for både arbejdstagere og arbejdsgivere. Det betyder blandt andet, at danske arbejdsgivere ikke behøver at bekymre sig lige så meget som i dag om, hvorvidt de skal registrere sig som arbejdsgivere i Sverige.

De vigtigste ændringer i den nye Øresundsaftale er

Bedre betingelser for hjemmearbejde. Tidsperioden for beregning af, hvor meget du kan arbejde på distance, er blevet forlænget. På nuværende tidspunkt kan du arbejde på distance, så længe du arbejder mindst 50 procent i den stat, hvor du er ansat, over en periode på tre måneder. Med den nye aftale kan du i stedet gøre det over en periode på 12 måneder.

Aftalen gør det lettere for pendlere, der bor i Sverige, men arbejder i Danmark, at arbejde på distance i Sverige. For eksempel vil offentligt ansatte nu kunne gøre det i samme omfang som privatansatte uden at skulle have kontakt med skattemyndighederne i både Sverige og Danmark.

Danmarks kompensation til Sverige udvides til at omfatte pendlere ansat i den offentlige sektor.

Kilde: Greater Copenhagen.