AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

For et år siden havde Nordsjælland rekordlav tomgang for kontorer, men siden har virksomheder på jagt efter lokaler fået en del mere at vælge imellem.

Det viser data fra Ejendomstorvet.dk

– I andet kvartal sidste år kunne vi registrere det laveste udbud af kontorlokaler i Nordsjælland i de mere end 20 år, vi har data for erhvervslokaler. Dengang var 45.000 kvadratmeter udbudt til leje eller salg, men siden er udbuddet af kontorlokaler steget og har de to seneste kvartaler ligget omkring 75.000 kvadratmeter, udtaler Jakob Wegener, administrerende direktør for Ejendomstorvet.dk, i en pressemeddelelse.

– Målt i forhold til områdets samlede kontorarealer har Nordsjælland bevæget sig fra et udbud på 3,3 procent til lidt over 5 procent.

Portalen bliver drevet på foreningsbasis af landets ejendomsmæglere ligesom portalen Boligsiden.dk.

I øjeblikket omfatter udbuddet på Ejendomstorvet.dk knap 10.700 erhvervslejemål og ejendomme over hele landet, heraf 3.900 kontorlokaler.

I Nordsjælland har antallet af udbudte kontorer de seneste måneder ligget i niveauet 210-220 mod cirka 180 udbudte kontorlokaler for et år siden.

Tre kommuner falder i øjnene, når to erhvervsmæglere giver deres vurdering af udviklingen i tomgangen for kontorlokaler i de 11 nordsjællandske kommuner.

Af disse skiller en enkelt sig særligt positivt ud. Hillerød nyder godt af medicinalbranchen og af store byggerier og udviklingsprojekter som Nyt Hospital Nordsjælland og byudviklingsområdet Frederiksbro.

– Generelt oplever vi stadig stor efterspørgsel, særligt efter stationsnære lokaler, og i Hillerød er der nærmest ingen ledige kvadratmeter i nærheden af stationen, siger Johnny Hallas, indehaver af Danbolig Erhverv Hillerød.

– Vi oplever to bevægelser i øjeblikket, fordi virksomheder vil have lettere ved at tiltrække arbejdskraft. Dels ind mod København, dels mod Hillerød, som kan tilbyde områdets mest levende bymiljø – og nok også nyder godt af, at motorvejen endelig bliver gjort færdig, supplerer Christian Jessen, partner i Nordicals Nordsjælland.

Mens udlejningen går strygende i Hillerød, så er udbuddet af ledige kontorer omvendt steget i både Helsingør og Birkerød.

– Helsingør har gennemgået en transformation og er i dag i højere grad en bosætningsby og en by, som satser på turisme og kulturliv, lyder forklaringen fra Johnny Hallas fra Danbolig Erhverv.

– Birkerød har traditionelt haft mange erhvervslokaler, men nogle kontorer har efterhånden en del år på bagen og er ikke helt så efterspurgte længere. Vi ser også, at lokale virksomheder fra Birkerød-Farum-Allerød-området søger mod Hillerød, siger Christian Jessen fra Nordicals.

To særudtræk underbygger vurderingerne fra mæglerduoen. Normalt er Ejendomstorvet.dk forsigtig med at trække tal ud for enkelte kommuner eller byer af hensyn til den statistiske sikkerhed, men både i Birkerød og Helsingør tegner tallene et tydeligt billede.

– I Birkerød lå antallet af udbudte kontorer på 10-14 lokaler i de sidste måneder af 2022, derefter steg tallet gennem 2023 og har ligget omkring 30 lokaler de seneste ni måneder. I Helsingør lå udbuddet længe stabilt på 20-25 lokaler, men steg i løbet af 2023 og har ligget i niveauet 40 lokaler gennem flere måneder. I meget runde tal er antallet af udbuddet lokaler altså blevet fordoblet begge steder, og målt i kvadratmeter har stigningen været endnu større – det betyder meget forenklet, at de gennemsnitlige ledige lejemål er blevet større, forklarer Jakob Wegener fra Ejendomstorvet.dk.

Samlet har de 11 nordsjællandske kommuner over 1,4 millioner kvadratmeter kontorer – det svarer til 5,1 procent af det totale kontorareal herhjemme.

Tendenser på kontormarkedet i Nordsjælland

· Udbuddet af kontorlokaler er steget kraftigt de seneste fire kvartaler

· Nogle virksomheder søger mod København, andre søger mod Hillerød

· Fortsat stor efterspørgsel i Hillerød, blandt andet i kraft af medicinalsektoren og store byggerier

· Tomgangen udgør 5,1 procent af de samlede kontorarealer – på landsplan er tallet 5,5 procent

· Stor interesse for flerbrugerhuse med fælles kantine og reception – men dem har Nordsjælland ikke så mange af

· Øget interesse for bæredygtige lokaler og kontorer tæt på station

· Ældre lokaler må ofte renoveres før genudlejning

Kilde: Ejendomstorvet.dk.