Milepæl for kommende letbane langs Ring 3

Den kommende letbane langs Ring 3 åbner i 2025. Anlægsarbejdet skrider fremad, og de første letbanetog er ankommet.

Anlægsarbejdet er på flere dele af strækningen for den kommende letbane langs Ring 3 nu afløst af montering af skinner, kørestrømsmaster og opbygning af de kommende letbanestationer.

Samtidigt er der ankommet ni ud af 29 letbanetog til Hovedstadens Letbanes kontrol- og vedligeholdelsescenter i Glostrup.

Det skriver Hovedstadens Letbane i en pressemeddelelse.

– Ankomsten af de første letbanetog er en stor milepæl i projektet, og vidner om, at vi i løbet af 2024 kommer til at se letbanetog køre på en del af strækningen, som led i testkørslen. Det er et tydeligt tegn på, at vi er tættere på at åbne letbanen og dermed tættere på at styrke den kollektiv transport i Region Hovedstaden, udtaler bestyrelsesformand i Hovedstadens Letbane, Jakob Thomasen.

Læs også: Jysk udvikler vil bygge 280 boliger på Vestegnen

– Arbejdet har og vil fortsat fylde i trafikken lidt endnu. Derfor gør vi, hvad vi kan i planlægningen, for at mindske de trafikale gener, og håber fortsat på forståelse fra naboer og trafikanter langs strækningen. Koordineringen af anlægsarbejdet og banearbejdet er i fokus, så entreprenørernes ressourcer anvendes bedst muligt.

2023 bød også på en revurdering af projektets anlægsbudget, der førte til en forhøjelse på 1,1 milliarder kroner inklusive reserver, som var på niveau med udmeldingen fra december 2022. Det samlede anlægsbudget er dermed nu på 9,3 milliarder kroner.

Antallet af lærlinge overstiger målet markant

Hovedstadens Letbane oplyser, at selskabet sammen med projektets forskellige entreprenører fra begyndelsen har haft stort fokus på at tiltrække lærlinge til projektet.

– Vi satte os et mål på 58 lærlingeårsværk i hele projektperioden og har i 2023 nået 108 samlet set. Det er godt at se, at vi i samarbejde med vores entreprenører, er nået så flot og overbevisende i mål, udtaler Trine Græse (S), borgmester i Gladsaxe Kommune.

Læs også: Projektudviklere bag over 1.000 boliger på Vestegnen

Trods et vedvarende fokus på at nedbringe antallet af ulykker på letbaneprojektet var der i 2023 16 ulykker med fravær. Til sammenligning var der 14 i 2022.

– Det skal være sikkert for alle at gå på arbejde, og det er et ansvar vi som bygherre tager meget alvorligt. Derfor er det ikke tilfredsstillende, at der har været 16 ar-bejdsulykker. Vi har et tæt samarbejde med entreprenørerne i forhold til at gen-nemføre tilsyn på byggepladserne, for at styrke og opretholde fokus på sikkerhed i planlægningen og udførelsen af opgaver, understreger Jakob Thomasen.

Fakta om letbanen

  • Der er foretaget investeringer i anlæg af letbane for 2,13 milliarder kroner i 2023. De samlede investeringer per 31. december 2023 udgjorde godt 6,3 milliarder kroner.
  • Resultatet før af-og nedskrivninger for 2023 var negativt og udgjorde 6 millioner kroner og var i overensstemmelse med forventningerne. Årets regnskabsmæssige resultat var negativt og udgjorde godt 1,34 milliarder kroner for 2023 og var primært påvirket af nedskrivninger vedrørende anlæg af letbane og markedsværdireguleringer af lån og renteaftaler.
  • Letbanens strækning er i alt cirka 28 kilometer lang og omfatter i alt 29 stationer fra Lundtofte nord for Lyngby til Ishøj i syd.
  • Letbanen skaber forbindelse til seks S-togsstationer, og der vil være afgange hvert femte minut i dagtimerne, og hvert tiende minut i aftentimerne og i weekenden.
  • Hovedstadens Letbane er ejet af Region Hovedstaden samt de 11 kommuner Ishøj, Vallensbæk, Hvidovre, Albertslund, Brøndby, Rødovre, Høje-Taastrup, Herlev, Gladsaxe, Glostrup og Lyngby-Taarbæk.
  • Hovedstadens Letbane forventes ifølge passagerprognosen at transportere cirka 14 millioner passagerer om året fra 2030.

Kilde: Hovedstadens Letbane.