Ny plan holder liv i højhusprojekt i Aarhus

Plan om et højhus med boliger og erhverv fordelt på 29 etager på Frederiks Plads lever videre. Nu har politikerne sendt lokalplanen i høring.

Oprindeligt var det planen, at der skulle opføres et højhus i 19 etager samt en sidebygning i seks etager med udelukkende erhverv på Frederiks Plads. Det blev senere ændret til en et højhus i 27 etager samt en mindre sidebygning i fire etager med både boliger og erhverv. Det projekt blev dog afvist af politikerne i byrådet i Aarhus i april 2022.

Men projektet lever fortsat. Den 22. marts skulle politikerne tage stilling til et revideret projekt med et højhus i 29 etager og en sidebygning i fire etager. Projektet indeholder også i denne udgave både boliger og erhverv. Denne gang fik lokalplanen lov til at blive sendt i offentlig høring.

For Socialdemokratiet var den afgørende forskel, at der nu er indarbejdet otte procent almene boliger i projektet. Det svarer til omkring 16 almene boliger.

Kommunen har med Planloven i hånden mulighed for at stille krav om 25 procent almene boliger, men medlem af Teknisk Udvalg, Jesper Kjeldsen (S), påpegede på byrådsmødet, at der allerede ligger en godkendt lokalplan for 19 etager med udelukkende erhverv.

– Og det er altså det man får, hvis ikke man får boliger. Der er der ikke nogen tvivl om, hvad vores prioritet er her fra Socialdemokratiet. Vi ønsker boliger på Frederiks Plads. Vi ønsker også almene boliger. Vi havde gerne ønsket os flere, men vi er rigtig glade for, at det lykkedes, at der kom almene boliger ind, sagde han på byrådsmødet.

Han påpegede i samme moment, at projektets æstetik i hans øjne også er blevet forbedret. Lokalplanen fastlægger blandt andet, at facaden på sidebygningen skal begrønnes, og i byrummet skal der plantes mindst 44 træer af arter som bærmispel, robinie, kirsebær og hvidtjørn.

– Nogle af de ting, som vi afviste på, det var også på arkitekturen. Vi synes, det nye projekt, der er lagt frem her, er forbedret. Vi synes, det er væsentligt forbedret. En anden ting der var et kritikpunkt, var begrønningen. Det synes vi også er forbedret. Og så ønsker vi også, at stadsarkitekten bliver inddraget, og det ved jeg, at det har stadsarkitekten i den grad været. Vi synes, at planen her nu er klar til at komme ud i offentlig høring, sagde han.

Efter planen skal det kommende højhus på Frederiks Plads rumme boliger i 1. til 18. etage, mens der etableres erhverv i bebyggelsens stueetage samt i 19. til 29. etage. På 20. og 21. etage skal der indrettes hotellejligheder.

Den mindre sidebygning får til boliger på 1. til 3. etage og erhverv i stueetagen. Det er i denne bygning, der etableres almene boliger. Der er indgået en hensigtserklæring med Boligforeningen Ringgården om de almene boliger, som skal opføres i totalentreprise af Raundahl & Moesby.

Samlet er der tale om 27.400 kvadratmeter bebyggelse med 17-18.000 kvadratmeter boliger og 9-10.000 kvadratmeter erhverv.

Det er C.F. Møller Architects, der har sat stregerne til Frederiks Plads, som udvikles af NCC Property Development, Bricks og Domis.

Lokalplanen blev sendt i høring, selvom SF, Radikale Venstre, Nye Borgerlige og Enhedslisten samt løsgænger Thure Hastrup stemte imod. Flere af partierne udtrykte bekymring over højden, og fra Enhedslisten lød der kritik af, at flertallet af boligerne er på 43-62 kvadratmeter, hvilket ifølge partiet er for småt.