Ny Rema 1000 i Aalborg sendes i høring

Lokalplanen skal bane vejen for en ny Rema 1000 samt et tankanlæg ved Ny Kærvej i Kærby. Nu har politikerne besluttet at sende den i offentlig høring.

Politikerne i byrådet i Aalborg besluttede den 6. marts at sende et lokalplanforslag for et 5.700 kvadratmeter stort areal ved Ny Kærvej 43 i otte ugers offentlig høring.

Lokalplanen skal give mulighed for, at Rema 1000 kan bygge en ny dagligvarebutik på 1.200 kvadratmeter samt et tankanlæg, hvor der også etableres ladestandere til elbiler. Krabbe Vang Arkitekter har udarbejdet skitser til den nye butik.

By- og landskabsrådmand samt næstformand i Økonomiudvalget, Jan Nymark Thaysen (V), kunne på byrådsmødet fortælle, at medlemmerne af Økonomiudvalget havde haft drøftelser om, hvor meget den nye butik ville påvirke dagligvarehandlen i omkringliggende butikker.

– Jeg tror nok, at vi regner med, at den vil få en omsætning på omkring 35 millioner, sagde Jan Nymark Thaysen på byrådsmødet.

Ifølge rådmanden vil den nye butik få noget af sin omsætning fra dagligvarebutikkerne i Skipperområdet, Eternitten og ved Grønlands Torv, men ikke i et omfang, hvor nogle af disse butikker risikerer at måtte dreje nøglen om.

Lokalplanen for den nye butik i Kærby har også til formål at styrke den grønne karakter langs Ny Kærvej. Derfor stilles der i lokalplanen krav om beplantning langs Ny Kærvej og mod Hattemagervej.

Der stilles desuden krav til arkitekturen. Bygningen må højst opføres i en etage, og der skal være variation i bygningens facader, “så bebyggelsen ikke fremtræder monoton og massiv i sit udtryk, men derimod har et spil i facaden”, som det fremgår af lokalplanforslaget.

Ejendommen ejes af Ib Lindholm Ejendomme, men efter planen overtages den af Rema Etablering.