Nye huse ved Lysgård Sø i Vildbjerg

Et nyt boligområde med parcel- og rækkehuse ved Lysgård Sø i Vildbjerg er på tegnebrættet. En lokalplan, der skal bane vejen for de nye huse, er på vej.

Nye huse ved Lysgård Sø i Vildbjerg. Foto: Herning Kommune.
Nye huse ved Lysgård Sø i Vildbjerg. Foto: Herning Kommune.

Et område på 2,5 hektar ved Lysgårdvej og Lysgård Sø i Vildbjerg kan komme til at danne ramme om et nyt boligområde med parcel- og rækkehuse. Der er udarbejdet et forslag til en lokalplan, som skal bane vejen for de nye huse i området, som i dag anvendes til landbrug.

Byplanudvalget i Herning Kommune skal på et møde den 25. oktober 2021 tage stilling til, om lokalplanforslaget skal foreløbigt vedtages. Området bliver i lokalplanen delt op i tre delområder.

“Lokalplanen udlægger området til boliger i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Området disponeres i tre delområder, hvoraf de to delområder rummer mulighed for bebyggelse, og det tredje delområde giver mulighed for rekreativt areal, grønt område med mulighed for etablering af forsinkelse/regnvandsbassin. Der skal etableres vejadgang til lokalplanområdet fra stamvejen Lysgårdvej”, fremgår det af dagsordenen til mødet i Byplanudvalget.

Det fremgår desuden, at der i Delområde kan udstykkes 400 kvadratmeter store grunde til rækkehuse og grunde på mindst 700 kvadratmeter og maksimalt 1.399 kvadratmeter til parcelhuse. Bebyggelsen i området må opføres i op til to etager med en maksimal højde på 8,5 meter. Bebyggelsesprocenten for den enkelte parcelhusgrund fastsættes til 30 procent, mens den for rækkehusgrunde sættes til 40 procent.

Delområde II må kun anvendes til parcelhusbebyggelse på grunde på 700-1.399 kvadratmeter. Også her må der bygges i to etager og 8,5 meters højde. Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund er 30 procent. Derudover kan der i området etableres anlæg til håndtering af regnvand samt veje, stier og grønne friarealer.

I Delområde III må der til gengæld ikke bygges noget. Området reserveres til anlæg til håndtering af regnvand samt veje, stier og grønne friarealer og rekreative formål.

Af lokalplanforslaget fremgår det, at bebyggelse i området “skal have ydervægge, der fremtræder i blank mur i tegl eller som pudset, beton – naturlig eller indfarvet, glatte fiberplader, naturskifer med videre.” Desuden må husene udføres med grønne tage af stenurter, græsser, løgplanter og mos.

Der må til gengæld ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer, med mindre der er tale om vinduer eller solceller.