Nyt boligområde i Aabybro på tegnebrættet

Jammerbugt Kommune er ved at gøre et område ved Peter Løthsvej i Aabybro klar til salg. Der skal være mulighed for byggeri af rækkehuse eller dobbelthuse.

Politikerne i kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune besluttede den 16. februar at sætte gang i arbejdet med en ny lokalplan for et område ved Peter Løthsvej i Aabybro. Den kommende lokalplan skal bane vejen for, at der kan bygges boliger i området, der aktuelt er kommunalt ejet.

– Når man skal udbyde et areal, så skal dem, der byder på det, også have en rimelig forsikring om, hvad det kan bruges til, sagde borgmester i Jammerbugt Kommune, Mogens Christen Gade (V), om baggrunden for, at der nu skal udarbejdes en lokalplan for området.

Af referatet fra byrådsmødet fremgår det, at den overordnede vision for den kommende bebyggelse i området er at skabe et nyt område for børnefamilier og seniorer med rækkehuse eller dobbelthuse.

Foruden en ny lokalplan forestår der dog mere arbejde med området, inden spaden kan stikkes i jorden til nye boliger.

“Området er i dag meget kuperet, og der kræves derfor en udjævning af arealet for bedst mulig udnyttelse”, fremgår det desuden af referatet.

Det er tanken, at bebyggelsen får karakter af en åben karréstruktur, med adgang til fælles rekreativt område.

I midten af området kan der opføres fælleshuse i form af pavilloner eller drivhuse. Desuden skal arealet indrettes til et rekreativt område med stiforløb.

Aabybro som vækstmotor for Jammerbugt Kommune

Formand for teknik- og miljøudvalget, Michael Krogsgaard (V), pegede med henvisning til en opgørelse fra Nordjyske på, at Aabybro er den 14. største by i Nordjylland med godt 6.300 indbyggere, hvilket svarer til omkring 16 procent af Jammerbugt Kommunes indbyggertal på godt 38.360 indbyggere.

– Aabybro er således en vækstmotor for Jammerbugt Kommune, ligesom Støvring er det for Rebild, og Aalborg er det for Aalborg Kommune. Vækst er vigtig for alle kommuner. Det tror jeg, alle herinde er bevidste om. For vækst er forudsætningen for, at vi fortsat kan levere velfærd og lave investeringer i vores kommune, sagde Michael Krogsgaard på kommunalbestyrelsesmødet.

– Men vækst kommer ikke af sig selv – det kræver prioriteringer. Og i dette tilfælde står prioriteringen mellem at bevare et grønt område eller skabe et nyt boligområde, som kan bidrage til vækst og udvikling i Aabybro og Jammerbugt Kommune, påpegede udvalgsformanden, og slog fast, at der gennem de seneste 10 år er sket meget i Aabybro, hvor adskillige nye boligområder er kommet til.

Byen placerer sig da også højt på listen over de danske byer med over 5.000 indbyggere, som har haft den højeste befolkningstilvækst i perioden fra 2012 til 2022.