Nyt boligområde syd for Aalborg på tegnebrættet

Der er kommunale udstykninger på vej i nyt boligområde ved Runesvinget og Gammel Viborgvej i Svenstrup ved Aalborg. Også typehusbygger vil udvikle i området.

Byrådet i Aalborg vedtog den 12. december 2022 endeligt lokalplanen for et 32 hektar stort området ved Runesvinget og Gammel Viborgvej i Svenstrup umiddelbart syd for Aalborg. Planen giver mulighed for, at der kan bygges omkring 92 parcelhuse, 59 rækkehuse og en daginstitution, som placeres inde midt i området.

– Det er jo en masse boliger, fordi Svenstrup oplever jo også sådan lidt af et byggeboom, sagde by- og landskabsrådmand Jan Nymark Thaysen (V) på byrådsmødet. Han fortalte videre, at ambitionsniveauet for området er højt, hvilket blandt andet kommer til udtryk ved, at der er landskabsarkitekter inde over udviklingen.

Tanken er, at både arealer ejet af både private grundejere og arealer ejet af Aalborg Kommune kan udvikles og byggemodnes. Aalborg Kommune kan etablere cirka 32 parcelhuse og syv rækkehuse samt en daginstitution, mens der på de private arealer kan etableres cirka 59 parcelhuse og 52 rækkehuse.

Af et notat fra kommunen fremgår det, at Huscompagniet er bygherre “på væsentlige dele” af lokalplanområdet.

I henhold til lokalplanen kan der bygges i et-to etager i området. Parcelhusgrundene skal udstykkes i størrelser på mellem 700 og 1.400 kvadratmeter, mens rækkehusegrunde skal udstykkes i størrelser på mellem 125 og 250 kvadratmeter.

Arealet er omfattet af skovbyggelinje. Aalborg Kommune vil derfor ansøge Miljøstyrelsen om at ophæve skovbyggelinjen, og reducere den til 30 meter fra skovbrynet inden for lokalplanområdets afgrænsning. I området ligger der blandt andet også en lille sø, der er beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven.