Nyt friplejehjem og højhuse i Vallensbæk

Boliger og erhverv samt et friplejehjem og et parkeringshus er blandt ingredienserne i Vallensbæks nye bydel, som også krydres med to højhuse i 14 etager.

Ikano Bolig har i samarbejde med GreenLiving, Arkitema og Vind-Vind fået udarbejdet en ny lokalplan for et 34.000 kvadratmeter stort areal mellem mellem Egeskovvej og Køge Bugt Motorvejen. Lokalplanen for Egeskov Byhave er netop blevet vedtaget af politikerne i kommunalbestyrelsen.

Lokalplanen giver mulighed for etagebebyggelse mellem tre-otte etager og med to tårne i op til 14 etager. De højeste bygninger placeres langs Køge Bugt Motorvejen. De skal medvirke til at afskærme området fra trafikstøj.

Bygningerne i otte og 14 etager placeres langs motorvejen, og bebyggelsens nordlige facader udformes, så de fra motorvejen fremstår som en visuel markering af området, fremgår det af lokalplanen.

Områdets centrale bebyggelse består af tre karréer i tre-fem etager med fælles opholdsarealer i form af gårdrum. Mellem karrerne og bebyggelsen langs motorvejen er der opholdsgader, der mod vest åbner op til et torv.

I alt kan der opføres 57.400 kvadratmeter byggeri i området i form af boliger, bydelshus, serviceerhverv, liberale erhverv, lagerhotel og parkeringshus og andre erhverv, der er foreneligt med naboskab til boliger.

I den østlige ende vil der være mulighed for plejeboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

GreenLiving bag nyt friplejehjem

Af en pressemeddelelse fra Vallensbæk Kommune fremgår det, at kommunalbestyrelsen har besluttet at lade udviklingsselskabet GreenLiving stå for byggeriet af det nye plejehjem. Diakonissestiftelsen skal stå for driften af friplejehjemmet med 48 boliger, når det står færdigt i 2024.

– Vi har valgt et samarbejde med Diakonissestiftelsen, fordi de er en nonprofit organisation med et stærkt, menneskeligt værdigrundlag og et godt brand. Vallensbæk Kommune får en erfaren leverandør af pleje med høj faglighed uden selv at skulle bygge og drive plejehjemmet. Vi har en vision om, at ældre borgere skal have en værdig pleje og omsorg, det er jeg sikker på at Diakonissestiftelsen er garant for, udtaler Henrik Rasmussen (K), borgmester i Vallensbæk, i meddelelsen.

Diakonissestiftelsen har til huse på Frederiksberg og har desuden et plejehjem i Gentofte. Konstitueret administrerende direktør Janne Elsborg glæder sig til at få mulighed for at brede organisationens ydelser ud til borgerne i Vallensbæk.

– Vi lægger stor vægt på at skabe et plejehjem med fokus på hjemlighed. Det vil opleves både i arkitektur og indretning og i vores tilgang til den enkelte beboer og pårørende. Vi bygger på 160 års tradition for at give omsorg og se det enkelte menneske. Vi planlægger med, at en gruppe medarbejdere fra vores plejehjem på Frederiksberg flytter med til Vallensbæk, udtaler Janne Elsborg.

Vallensbæk Kommune vedtog allerede i 2019 en lokalplan for området. Den gav dog kun mulighed for boliger. Lokalplanen havde krav om at facaderne mod motorvejen skulle støjisoleres, men ikke desto mindre ophævede Planklagenævnet lokalplanen, da den metode til støjafskærmning efter planloven kun må anvendes i eksisterende boligområder eller områder for blandede byfunktioner.

Umiddelbart syd for lokalplanområdet er der fra 2006 til 2013, udarbejdet lokalplaner, som har omdannet tidligere erhvervsområde til boligområdet Amalieparken.