– Projekter i denne skala kan for alvor gøre en forskel i den grønne omstilling af Aarhus. Vi har allerede gode erfaringer med at etablere og drifte solcelleprojekter, og vi får nu muligheden for at øge produktionen af vedvarende energi i Aarhus markant. Endda uden at skulle inddrage nye områder til at opstille solcelleanlæg, udtaler Nicolaj Bang (K), rådmand, Teknik og Miljø, i meddelelsen.

Markant forøgelse af produktion

I dag producerer de eksisterende solcelleanlæg på kommunens bygninger cirka 2.300 megawatttimer. Det svarer 1.400 aarhusianeres årlige elforbrug og reducerer udledningen af CO2 med cirka 270 tons om året.

Det er vurderingen, at der kan monteres solceller på omkring 8 procent af tagarealerne på Aarhus Kommunes bygninger. I første omgang bliver der fokuseret på store og flade tage.

Det vil give en elproduktion på cirka 12.800 megawatttimer. Det betyder, at cirka 7.800 aarhusianeres årlige elforbrug vil kunne dækkes af de nye anlæg og vil medføre en CO2-reduktion på cirka 1.500 tons om året.